Nyhet | 2012-05-21 | 11:10

Barsebäcks miljö kartlagd

Öresunds vatten kluckar kristallklart utanför Barsebäck. Miljön kring kärnkraftverket har klarat 25 års drift utan problem. Det visar den omfattande radiologiska kartläggning som nu börjar bli klar.

Lars Karlsson och Leif Roth

– Vi har en hyfsat ren anläggning, det finns så gott som inga indikationer på föroreningar i miljön på området, konstaterar Lars Karlsson och Leif Roth som leder arbetet med kartläggning och rivningsplanering på Barsebäck. Resultatet är bättre än vi trott även om vi inte hade förväntat oss några jättemängder.
Foto: JS media

Båda leder ett arbete som aldrig någonsin tidigare gjorts i Sverige. De håller nämligen i trådarna för jobbet som ska jämna Barsebäck med marken. Lars Karlsson som projektledare för den radiologiska kartläggningen och Leif Roth som bas för själva rivningsplanen. Totalt arbetar ett tiotal personer med Barsebäcks framtida hädanfärd, exklusive konsulter och entreprenörer.

– Det är en utmaning, vi är ju pionjärer som ska bryta ny mark. Hur gör man detta? Det är en fråga vi ställt oss många gånger, säger de.

Över 7000 prov
I ett första skede har det gällt att ta reda på miljöföroreningar och var dessa finns i anläggningen. För tre år sedan började planeringen och de två senaste åren har över 7000 prov tagits och analyserats från området motsvarande 42 fotbollsplaner.

– Vi började med att intervjua personal som jobbar eller har jobbat här, och att gå igenom rapporteringssystemet om incidenter och händelser för att få en övergripande bild av hur vi hanterat verksamheten och var vi kunde förvänta oss hitta aktivitet, berättar Lars.

En väldigt ren anläggning
Med hjälp av flera specialister från företag som Geosigma, ISS, Geonova, COOR/NUVIA, SWECO, Scandpower startade provtagningarna för snart två år sedan. Med fokus satt på de ställen där man misstänkte att fynd kunde göras. Över 300 borrkärnor, varav hälften utomhus, togs upp och analyserades. Flera tusen strykprov togs inne i byggnaderna.

– De första gammaanalyserna gjorde vårt eget lab. För att få vetskap om de mer svårmätbara nukliderna skickade vi många prover till ett speciallab i tyska Dresden, berättar Lars.

Resultaten som droppade in gjorde honom rätt så tillfreds.

– De visade ju att anläggningen var väldigt ren. I princip finns förhöjd aktivitet bara i sedimentdammarna, men i marken och grundvattnet finns så gott som inga indikationer på någon kontamination, eller andra miljöstörande ämnen för den delen, säger han.

Proverna som exempelvis togs såväl vid strandkanten, 40 meter från byggnaderna, som 500 meter ute i Öresund, visade ett i stort sett opåverkat vatten.

– Vi har inte genererat några större föroreningar genom vår verksamhet, varken på eller under ytan, det känns väldigt bra att kunna konstatera, tycker Lars och Leif.

Hantering av material
Trots detta finns förstås en hel del som måste hanteras eller helt enkelt slutförvaras. Enligt den första grova studien handlar det om 19000 ton betong och stål.

– Vi räknar med att de förfinade studier som pågår nu ska få ned den mängden, framförallt ska nog mer metaller kunna återvinnas, tror Leif.

Kostnaden för att rena material istället för slutförvaring kan också visa sig bli lägre. Men i Sverige finns än så länge ingen erfarenhet att luta sig mot när det gäller att riva kärnkraftverk. Därför har man i Barsebäck också samarbete och utbyte av erfarenheter med framförallt USA och Spanien.

– Sex verk har friklassats i USA och även i Spanien har gamla anläggningar tagits hand om och rivits, berättar Leif Roth.

Viktigt utbyte av erfarenheter
På Barsebäck deltar man också i konferenser och seminarier, exempelvis det som OECD-organet Nuclear Energy Agency höll i Studsvik i april. Ett viktigt erfarenhetsutbyte.

– Förr eller senare kommer kärnkraftanläggningar att behöva avvecklas och då är det bra att kunna använda de bäst beprövade metoderna, säger Leif

 

Plan för återställning
2010-2015 radiologisk kartläggning och planering
2016-2020 projektering av rivning
2020 rivningen startar
2025 Barsebäck friklassas
2027 området är återställt och kan användas till annat

Läs mer om Barsebäck
www.barsebackkraft.se