Nyhet | 2009-10-30 | 11:35

Basindustrin i samarbete med Vattenfall

Den svenska basindustrin gör nu gemensam sak med Vattenfall för att säkra kraftproduktionen och tillgången på el till konkurrenskraftiga priser i framtiden. Industrikraft i Sverige AB, ett nybildat bolag som till lika stora delar ägs av Boliden, Eka Chemicals, Holmen, Stora Enso och SCA Forest Products, har i dagarna undertecknat en avsiktsförklaring med Vattenfall om gemensam kraftproduktion. Överenskommelsen syftar till att säkra ny kostnadseffektiv baskraft. Målet är att långsiktigt trygga industriell verksamhet i Sverige. Grunden till samarbetet är också den gemensamma insikten om att det kommer att uppstå en brist på baskraft då svenska kärnkraftverk tjänat ut. Detta kommer att kräva ersättning i form av ny koldioxidfri baskraft. – Från Vattenfalls sida är vi mycket glada över att kunna fortsätta utveckla vårt nära samarbete med företrädare för svensk industri och tillsammans arbeta med framtidens energilösningar bland annat förnybara energikällor, säger Hans von Uthmann, vice VD Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden. – Vårt arbete har varit inställt på att få till stånd och delta i konkreta projekt för ny baskraft. Naturligtvis ser vi kärnkraft som ett alternativ, men kommer även att studera andra möjligheter. Genom samarbetet med Vattenfall får vi en stark partner från elproduktionssidan, säger Magnus Hall, ordförande i Industrikraft. Parternas överenskommelse anger alternativ som utgör möjliga gemensamma utvecklingsområden; förnybara energikällor samt kärnkraft. – För att kunna trygga välfärden och säkra jobben är den svenska bas--industrin helt enkelt beroende av el till konkurrenskraftiga priser. Därför är det naturligt att vi söker ett partnerskap med en elproducent, säger Magnus Hall. – Samarbetet är helt i linje med vår långsiktiga strategiska inriktning ”Making Electricity Clean” och bidrar till att uppsatta klimatmål uppnås, tillägger Lars G Josefsson, VD Vattenfall. Nästa fas i samarbetet handlar om att undersöka och fatta beslut om konkreta samarbetsprojekt.