Nyhet | 2012-01-02 | 17:11

Bästa produktionsresultatet sedan 2005

Vinter Forsmark 1 och 2

Under 2011 producerade Forsmark totalt 23,6 terawattimmar el. Det är det bästa produktionsresultatet för kärnkraftverket sedan 2005. Forsmark nådde sitt mål – en säker produktion.

Forsmarks tre reaktorer hade en säker och stabil drift under 2011 och samtliga tre reaktorer producerade över plan.

– Forsmark gör ett mycket bra resultat 2011. Det innebär att anläggningen tillhör den bättre hälften av världens kärnkraftverk när det gäller både produktion och energitillgänglighet, säger Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef.

Forsmarks energitillgänglighet uppgick till 86,2 procent. Energitillgänglighet är ett mått som beskriver hur mycket energi som faktiskt producerades vid kärnkraftverket under ett år i förhållande till den mängd energi som maximalt hade kunnat produceras. Planerade avställningar och produktionsstörningar påverkar energitillgängligheten och produktionsresultatet negativt.

– I och med att det politiska avvecklingsbeslutet för svensk kärnkraft upphävts, kan verksamheten nu bedrivas långsiktigt med stor betydelse för såväl drift som investeringar, säger Tomas Hägg och fortsätter:

– En viktig anledning till att Forsmark återigen tar en bra internationell position är att det strategiska arbetet med moderniseringar och livstidsförlängningar av våra reaktorer nu börjar ge ett positivt resultat.

Produktionen vid Forsmarks kärnkraftverk motsvarar en sjättedel av Sveriges årliga elförbrukning.

Produktion i terawattimmar (TWh)
Forsmark 1: 6,777 TWh
Forsmark 2: 8,162 TWh
Forsmark 3: 8,691 TWh

Total produktion samtliga block: 23,63 TWh

Energitillgänglighet i procent (%)
Forsmark 1: 79,2 %
Forsmark 2: 93,9 %
Forsmark 3: 85,4 %

Total energitillgänglighet för samtliga block: 86,2 %

För mer information kontakta:
Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef
e-post: thg@forsmark.vattenfall.se
tel: 070-3621772