Nyhet | 2013-03-02 | 12:42

Batterier banar väg för förnybart i Tyskland

Batterier i storformat är effektiva verktyg för att förnybara energislag ska kunna integreras i det tyska energisystemet. Två såna batterier har nyligen tagits i bruk i Berlin av Vattenfall i samarbete med partners. Vattenfall invigde för en kort tid sedan ett 2 MW-batteri i Berlin i närvaro av Peter Altmaier, Tysklands minister för miljö, naturskydd och kärnsäkerhet. Batteriet är konstruerat av Eurosolid och ansluts till Vattenfalls virtuella kraftverk (Virtual Power Plant – VPP) för att kunna tillhandahålla primär och sekundär reservkraft. VPP utgör en kombination av ett småskaligt kraftvärmeverk och värmepumpar i ett nätverk med energiproducerande enheter som kan anpassas och styras centralt. Syftet är att på ett bättre sätt kunna integrera förnybara energislag i el- och värmedistributionen. När värme produceras och de småskaliga kraftvärmeverksenheterna är anslutna till VPP:n, kan denna VPP producera el och samtidigt förbruka förnybar energi på ett målinriktat sätt via värmepumparna. – Detta batteri är ett tydligt bevis på Vattenfalls omfattande kunskaper inom området. Vi visar härigenom att vi även fortsättningsvis tänker vara en viktig del av den framtida tyska energiförsörjningen, sa Tuomo Hatakka, chef för affärsdivisionen Production vid invigningen. Stabilare elnät Vattenfall har också tagit ett 1 MW-batteri i drift i Berlin för att stabilisera elnätet. Natrium-svavel-batteriet som placerats i teknikpartnern Younicos kontor i Berlin, används för att balansera kortvariga fluktuationer i elnätet. Batterikapaciteten är 3,3 MWh. Enligt Alfred Hoffmann, chef för affärsenheten Asset Optimisation Continental, är detta första gången på 20 år som ett batteri används för att leverera stödkraft i Berlin. – Under energiomställningen behöver vi innovativa lösningar av den här typen för att kunna integrera förnybara energislag i våra elnät på bästa möjliga sätt. Batterier i storformat kompletterar den hittills befintliga elproduktionen, som även denna syftar till att integrera förnybar energi på ett bättre sätt. Batteriet klarar av att balansera fluktuationer i elnätet som varar mindre än 200 millisekunder – med andra ord en bråkdel av de 30 sekunder som annars krävs för att den nuvarande primära stödkraften ska kunna tillföras. – Vattenfall marknadsför batteriet tillsammans med ett antal andra produktionsenheter på marknaden för primärdriftsreserver. Vattenfall garanterar att nätoperatören försörjs med primär reservkraft även då batteriet inte är tillgängligt, till exempel på grund av underhåll, säger Alfred Hoffmann. Film från 2011 hur ett VPP kan fungera. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TXSvNrKSzjI[/youtube]