Nyhet | 2011-11-21 | 09:59

Batterier möjliggör självförsörjande ö-drift

Vindkraft producerar bara el när det blåser. Den ojämna produktionen medför en rad utmaningar för elsystemet. På Gotland kommer Vattenfall att tackla några av dessa utmaningar genom att kombinera energilagring med utrustning som kompenserar för den ojämna produktionen. Se film från sommarens seminarium i Almedalen om smarta elnät [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7z7VUyAeplo[/youtube]Energilagringssystemet består av runt 2.300 litium-jon-batterier som har en total kapacitet på 900 kWh och används för att överbrygga korta strömavbrott. Anders Holm, som är ansvarig för delprojektet, säger att överbryggandet endast är en av energilagringssystemets uppgifter. – Vi vill även använda det för att höja strömkvaliteten, för att kontrollera spänningen, för att jämna ut vindkraftverkens produktion och för att minska nätförluster, säger han. – Mycket av detta kan uppnås utan batterier, men batterier ger ett bättre resultat. Testa ö-drift i elnätet En av de främsta uppgifterna är att testa ö-drift i delar av elnätet, i synnerhet runt transformatorstationen i Källunge, ett område som innefattar 200 kunder och tre vindkraftverk som sammanlagt har en effekt på 3 MW. – Ö-drift innebär att balansera en del av systemet så att det blir självförsörjande, förklarar Anders Holm. Vi vill få erfarenhet om hur energilagring fungerar för att hitta energilagrens optimala storlek och för att förstå vad som behövs för att göra det lönsamt. I dag är batterier mycket dyra, men i framtiden kommer lägre batteripriser i kombination med en större prisvariationer förhoppningsvis att förändra förutsättningarna. ABB levererar energilagren utifrån Vattenfalls funktionalitetsspecifikation.