Nyhet | 2007-10-24 | 15:51

Bättre för klimatet att ta ansvar än att stå utanför och titta på

Lennart Daléus och Martina Krueger från Greenpeace tar i en debattartikel som publicerats i flera tidningar upp Vattenfalls satsningar på kolkraft i Tyskland och i synnerhet tekniken att avskilja och lagra koldioxid, den så kallade CCS-tekniken (Carbon Capture and Storage).

Jag är övertygad om att Greenpeace och Vattenfall är överens om att klimatfrågan är vår tids viktigaste fråga. Vi vill alla se en övergång till mer hållbara energikällor. Men Greenpeace logik är obegriplig.

Idag står fossila bränslen för två tredjedelar av världens elproduktion. Greenpeace gör i sin egen rapport ”Energy [r]evolution” bedömningen att fossilandelen år 2050 kommer att behöva vara en tredjedel av den totala elproduktionen, som emellertid då är större än idag. Fossila bränslen kommer alltså fortfarande att stå för en betydande del av den el som används. Ska den elen produceras i verk som byggdes före sekelskiftet, utan teknik för att hantera utsläpp av växthusgaser? Om Greenpeace opposition mot investeringar i CCS-tekniken får råda, så blir det så, med stora utsläpp som följd.

Greenpeace påstår att ”Vattenfalls energiinvesteringar går till kol och kärnkraft”. Självklart gör vi investeringar för att effektivisera och höja säkerheten i både kolkraften och kärnkraften. Jag tror de flesta är överens om att det är bättre med moderna kolkraftverk som släpper ut mindre växthusgaser än gamla och mindre effektiva verk. Men stora investeringar sker även inom förnybart. I Norden investerar vi 82 miljarder i ny elproduktion, varav största delen – 41 miljarder – i ny vindkraft. I dagarna har Vattenfall tagit i drift världens tredje största vindkraftpark till havs, Lillgrund, utanför Malmö.

För att komma till rätta med klimatfrågan måste vi agera på alla fronter – det handlar inte om det ena eller det andra. Investeringar i förnybar energiproduktion är en viktig del. Energieffektivisering är en annan. Men vi måste också minska utsläppen i de befintliga kolkraftverken. Vattenfall tror, precis som EU, Al Gore och många andra att CCS-tekniken är en viktig pusselbit.

Vår inställning är glasklar: vi får inte stoppa huvudet i sanden och hoppas att någon annan löser problemen. Som stor energiproducent måste Vattenfall medverka till att utsläppen av växthusgaser minskar samtidigt som samhället får den energi det behöver. Allt annat vore oansvarigt!

Christopher Eckerberg,
Chef Public Affairs, Vattenfall AB