Nyhet | 2012-10-12 | 15:31

Bättre vindförhållande till havs

Det finns olika för- och nackdelar med land- och havsbaserad vindkraft. Det är exempelvis enklare att bygga på land men samtidigt är vindarna starkare till havs. Vindkraftverk placeras allt oftare till havs eftersom vindarna är starkare där och vindtillgången är jämnare eftersom vindens framfart inte hejdas av byggnader och träd. Områden till havs med ett djup omkring 10 till 35 meter är lämpliga för vindkraftsbyggande. Tekniken för havsbaserad vindkraft är förhållandevis ny och kostsam att bygga. Ju längre ut från land desto dyrare är det att bygga och att ansluta till kabelnätet på land. [caption id="attachment_17532" align="alignleft" width="300"]Lillgunds vindkraftpark i Öresund Lillgunds vindkraftpark i Öresund[/caption] På land finns oftast redan den nödvändiga infrastrukturen, elnät och vägar, vilket gör det enklare och billigare att bygga vindkraftverk på land. Det är samtidigt viktigt att ett vindkraftverk som byggs på land inte upplevs som störande för de närboende och att man i förväg kontrollerar hur det påverkar landskapsbilden. År 2010 var den globala totalt installerade effekten vindkraft 194,4 GW och av dessa stod havsbaserade vindkraftverk för 2,9 GW, det vill säga drygt en procent. I Sverige fanns i slutet av 2011 drygt 2 000 vindturbiner, med en sammanlagd installerad effekt på knappt 3.000 MW. Vattenfalls totala vindkraftsproduktion omfattar ungefär 900 kraftverk som förra året producerade 3,8 TWh vindkraft, vilket motsvarar årsförbrukningen för en miljon hushåll. I Sverige har Vattenfall circa 120 turbiner som årligen producerar 730 GWh, vilket motsvarar förnybar hushållsel till runt 150.000 hem. Vattenfalls största landbaserade anläggningar är Stor-Rotliden (Sverige), Edinbane (Storbritannien) och Nørrekær Enge (Danmark). När det gäller havsbaserad vindkraft är Vattenfall den näst största aktören i världen. De största havsbaserade vindkraftparkerna är Thanet (Storbritannien), Horns Rev (Danmark) och Lillgrund (Sverige). Ormonde (Storbritannien) invigs i sepember och andra pågående projekt är Zuidlob (Nederländerna) och DanTysk (Tyskland). Källor: Svensk Energi och Vattenfall Detta är den tredje artikeln i en serie om vindkraft. Nästa artikel publiceras 26 oktober. Artikel 1: Vindkraften - en gammal energikälla Artikel 2:  Så fungerar ett vindkraftverk