Nyhet | 2011-02-04 | 08:39

Begränsad risk för Forsmarks havsörnar

Havsörn vid Bitestsjön i Forsmark

Havsörnarna runt Biotestsjön i Forsmark löper en begränsad risk vid etablering av vindkraft. Det resultatet presenteras i en nyutkommen rapport.

Den nya undersökningen av vindkraftens påverkan på havsörnsbeståndet vid Biotestsjön i Forsmark bekräftar resultaten från tidigare studier. Maximalt 1-2 örnar riskeras per år enligt rapporten. Studien som nu presenteras har utförts av bland annat internationella experter från Skottland.

Biotestsjön i Forsmark är ett invallat område i skärgården strax utanför kärnkraftverket. Genom Biotestsjön pumpas det havsvatten som använts som kylvatten i kärnkraftverket åter ut i havet. Kylvattnet håller en temperatur som är cirka tio grader högre än omgivande hav.

Djur- och fågellivet är rikt i området och sjöfågel och havsörn finner goda rast- och övervintringsförhållanden runt Biotestsjön. Detta har bidragit till bättre häckningsresultat långt utanför Forsmarksområdet.

Biotestsjön har också goda vind- och markförhållanden för etablering av vindkraftverk. Därför driver Vattenfall ett vindkraftprojekt i området.

Läs rapporten

Vindkraftsprojektet vid Biotestsjön i Forsmark