Nyhet | 2011-01-21 | 13:03

Begränsad risk för Forsmarks havsörnar

Vindkraftprojektet i Forsmark har tagit hjälp av internationell expertis för att närmare undersöka möjligheterna för samexistens mellan havsörnar och vindkraftverk. Nu presenteras en ny rapport som stöder tidigare resultat som visar på begränsad risk för havsörnarna vid Biotestsjön. Redan 2008 inleddes en årslång studie av havsörnarna, deras flygmönster och beteenden. En rapport presenterades som nu följs upp av ytterligare studie. Internationella experter från Skottland har knutits till projektet och de har studerat örnarna under perioden november 2009 till oktober 2010. – Idag finns mer etablerad kunskap om havsörnar och vindkraft och den nya rapporten bygger på de senaste forskningsrönen och beräkningsmetoderna, säger Gustav Egerup, projektledare för vindkraftprojektet. Begränsade risker för havsörnsbeståndet Rapportens resultat överensstämmer väl med resultatet från den första studien som visade på begränsade risker för havsörnsbeståndet, det vill säga maximalt 1-2 örnar riskeras per år. Biotestsjön är ett födosökningsområde för havsörnarna, vilket innebär att de flyger lågt. De allra flesta flygningarna sker under vindkraftverkens rotor. De nya studierna syftar även till att förbereda för ett kontrollprogram som ska bevaka att vindkraftparkens miljöpåverkan inte överstiger det förväntade. Vattenfall lämnade in ansökan om miljötillstånd i juli 2009 till Länsstyrelsen i Uppsala län. Rapporten hittar du på projektets hemsida: http://www.vattenfall.se/sv/forsmark-vindkraft.htm