Nyhet | 2013-07-02 | 15:02

Behöver vi el dygnets alla timmar

Elmarknaden i Europa står inför stora förändringar. Den förnybara kraften har ökat så mycket att den nu utgör en utmaning för baskraften, som på kontinenten utgörs av gas och kol. - En förändring som till stora delar är positiv men som också har en baksida, konstaterade panelen vid Vattenfalls seminarium i Almedalen. Utbyggnaden av sol och vindkraft håller på att göra baskraften- den som levererar el alla dygnets timmar- olönsam och delar kan komma att stängas. Problemet är att den behövs som reglerkraft de dagar då solen inte skiner eller vinden inte blåser. [caption id="attachment_20292" align="alignnone" width="450"]Panelen bestod av Anders Dahl, Vattenfall, Mikael Odenberg från Svenska Kraftnät, Svensk vindenergis Annika Helker Lundström,  Erik Brandsma från Energimyndigheten och Lina Palm från SKGS. Moderator var Bosse Johansson vice VD på Svensk Energi. Panelen bestod av Anders Dahl, Vattenfall, Mikael Odenberg från Svenska Kraftnät, Svensk vindenergis Annika Helker Lundström, Erik Brandsma från Energimyndigheten och Lina Palm från SKGS. Moderator var Bosse Johansson vice VD på Svensk Energi.[/caption] I Tyskland märks redan problematiken där framför allt gaskraft börjar bli olönsamt. I Sverige syns inte problemet på samma sätt eftersom konkurrenskraftig vatten- och kärnkraft är baskraften i elsystemet. Men dagen då kärnkraften tas ur drift så kan Sverige möta liknande problem. Rop på hjälp Vad krävs då för att bygga ett system som välkomnar förnybar el utan att riskera försörjningsproblem? - För att hitta ett fungerande system kan vi inte se isolerat på Sverige, vi måste se Europa som en enhet, sa Erik Brandsma, generaldirektör, Energimyndigheten. Det gäller att lösa utmaningarna gemensamt. Många elbolag i Europa ropar på hjälp och efterlyser politisk hjälp för att få elmarknaderna att fungera. Det skulle leda till en marknad där kraft som annars är olönsam hålls kvar i systemet, en lösning som Vattenfall vill se. -Vattenfall menar att marknadsbaserade lösningar vore det mest kostnadseffektiva sättet att få till stånd den energiomställning som behövs, sa Anders Dahl, Sverigechef Vatttenfall och fick medhåll av panelen. Lina Palm, som företräder den tunga exportberoende industrin Skogen Kemin Gruvorna och Stålet, SKGS, gick ännu längre. - Låt marknadens prissättning reglera utvecklingen. Dagen system sägs vara fritt, men består av alldeles för många regleringar för att fungera bra. Eriks Brandsma menade att stöd till utveckling varken behöver vara fel eller fult. Stöd som sedan dras tillbaka när nya energisystem är flygfärdiga gynnar utvecklingen, hävdade han. EU i nyckelroll Anders Dahl påpekade att EU har en nyckelroll i den här omställningen och handeln med utsläppsrätter, som i dag inte fungerar som tänkt. - Vinsten med ett fungerande system är att man får prissignaler var man bör satsa för att göra mest CO2-nytta, sa han. Panelen, som även bestod av Mikael Odenberg, Generaldirektör Svenska Kraftnät, och Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi,  tyckte att framtiden vore en gemensam europeisk elmarknad. - Om el kan skickas från ställen där det blåser till ställen där det inte blåser, vore ett elegant sätt att jämna ut över och underskott mellan länder, tyckte panelen Tre viktiga områden Panelen pekade på tre områden som blir extra viktiga framöver. Med ökad flexibilitet på efterfrågesidan och tydlig prisstyrning mot kund, går det att hantera svängningar bättre. - Det kan till exempel handla om tekniska lösningar som gör att elen används när det finns gott om den. Här har industrin både mycket att lära och stora pengar att spara, sa Mikael Odenberg. Möjligheten att kunna reglera elproduktion efter behov, så som vattenkraften tillåter genom att öka eller minska vattenflödet, blir en allt viktigare resurs. [caption id="attachment_20294" align="alignleft" width="216"]Efter seminariet bjöds det på lunchmingel i Energihusets trädgård. Efter seminariet bjöds det på lunchmingel i Energihusets trädgård.[/caption] - Vi måste därför värna vattenkraften och inte begränsa produktionen som en del röster vill, sa Odenberg. Den ökade instabiliteten i systemet skulle stagas upp om det byggs mer överkapacitet. - Fortsätt att bygga vindkraft. Detta kommer att gynna både miljö, energiförsörjning och kunderna på sikt, menade Annika Helkner Lundström.