Nyhet | 2009-11-18 | 09:30

Beräkningsmodell ger rätt kylnivå

Vattenfall Power Consultant ska åt Trondheim Energi Fjernvarme AS ta fram en beräkningsmodell för fjärrvärmenätet i Trondheim. Syftet är att hitta den mest ekonomiska lösningen för avkylning i nätet det vill säga den rätta temperaturnivån på returvattnet. Uppgiften är i sig lite speciell på grund av lutnings- och höjdförhållandena i området.

Trondheim Energi Fjernvarme AS

– Det ska bli ett nöje att ta sig an uppdraget, som för oss är det första av det här slaget i Norge, säger Anders Martinsson som är projektledare på Vattenfall Power Consultant. .

Trondheim Fjernvarme har i dagsläget vissa problem med avkylningen i nätet och har tagit fram ett antal möjliga lösningar. Vattenfall Power Consultants uppdrag är att bygga en modell av nätet så att man kan värdera de olika lösningarnas påverkan på den totala avkylningen.

Få mest nytta för satsade pengar

– Den stora vinsten med en modell är att den gör det möjligt att värdera olika lösningar på ett likvärdigt sätt och därigenom se var satsade pengar gör mest nytta.

Man strävar efter att nå den bästa lösningen för avkylning i fjärrvärmenätet eftersom mer effekt då kan genereras ur baslastanläggningarna som ofta har lägst produktionskostnad och där bränslet kan matas genom befintliga kulvertar. Med fuktigt bränsle skapas ett bättre underlag för rökgaskondensering. Dessutom minskar åtgången av pumpenergi.

Ovanlig topografi

– Vattenfall Power Consultant har tidigare gjort liknande modeller för andra kunder och därför är arbetet inte nytt för oss, men eftersom detta näts ytterpunkter ligger på >150 meter över havet och centrum på 10 meter över havet, kommer att resultatplottarna att se ut på ett sätt som vi inte riktigt är vana vid.

FAKTA

Trondheim Fjernvarme levererar fjärrvärme till cirka 6000 bostäder, 600 företag och offentliga byggnader i Trondheimsområdet och täcker cirka 30 procent av stadens värmebehov.

I produktionen används drygt 70 procent avfallsbränsle. Installerad effekt: 300 MW Ägare: Statkraft.