Nyhet | 2011-10-06 | 09:23

Berlin tar hjälp av Vattenfall i omställning

Med Vattenfall som partner är Berlin på god väg att bli en verkligt hållbar stad. Med en befolkning på 3,5 miljoner människor planerar den tyska huvudstaden att minska sina koldioxidutsläpp med närmare 40 procent år 2020 jämfört med 1990, och att halvera utsläppen per capita före år 2030. Vattenfall hjälper till att uppnå dessa mål och redan i oktober 2009 undertecknades ett avtal om minskad klimatpåverkan. Enligt avtalet ska Vattenfall investera mer än en miljard euro i projekt för minskad klimatpåverkan i Berlin och flera lovande projekt är redan sjösatta. Bland annat har Vattenfall moderniserat sina kraftverk, installerat intelligenta elmätare, utvecklat e-mobility samt utvidgat sitt fjärrvärmenät och decentraliserade energiförsörjningssystem. Sedan 2011 deltar också Berlin i Vattenfalls Sustainable Cities-program. – Vi utvecklar och erbjuder hållbara och innovativa lösningar för att hjälpa städerna i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Ulrike Hetke på Vattenfall. [caption id="attachment_13511" align="alignright" width="300" caption="Berlin. Med en befolkning på 3,5 miljoner människor planerar Berlin att minska sina koldioxidutsläpp med närmare 40 procent år 2020 jämfört med 1990, och att halvera utsläppen per capita före år 2030."]Berlin. Med en befolkning på 3,5 miljoner människor planerar Berlin att minska sina koldioxidutsläpp med närmare 40 procent år 2020 jämfört med 1990, och att halvera utsläppen per capita före år 2030.[/caption] Ökad användning av biobränsle För att öka användningen av biobränsle vid framtida energiproduktion, planerar Vattenfall två kraftvärmeenheter för biomassa på Klingenberg-anläggningen, och en annan är under uppförande i Berlins kvarter Märkisches Viertel. Den verkliga nyttan kommer dock när sameldning av biomassa ersätter kolen i kraftverken. – Förädlade träpellets, som produceras av träbaserad biomassa genom ångbehandling eller torrefaction, har fler likheter med kol än någon annan biomassa vad gäller hanterings- och förbränningsegenskaper, säger projektledare Stefan Dusan. För att tillgodose efterfrågan på träbaserad biomassa har Vattenfall och Berlin kommit överens om att definiera hållbara kriterier för anskaffning av bränslet.