Nyhet | 2012-12-13 | 15:31

Billigare att köpa elbil

Energimyndigheten höjer bidraget till de organisationer och företag som köper en elbil inom Elbilsupphandlingen – ett samarbetsprojekt mellan Vattenfall och Stockholms stad för att främja användningen av eldrivna fordon. Elbilsköpare kan nu få uppemot 100 000 kronor i ersättning. Nu blir det billigare att köpa en elbil för de närmare 300 företag och offentliga organisationer runt om i Sverige som deltar i Elbilsupphandlingen. Projektet stöds av Energimyndigheten genom en merkostnadsersättning för den som köper en elbil och/eller en laddhybrid. Ersättningen har Energimyndigheten nyligen beslutat att höja för samtliga fordonsägare som är med i upphandlingen. Taket i merkostnadsersättningen för elbilar höjs till 50 procent (högst 100 000 kronor) istället för tidigare 25 procent (högst 50.000 kronor). Exakt storlek på merkostnadsersättningen beror på vilken bil det gäller. Ersättningen varierar mellan 78.000 kr och 100.000 kronor.  - Vattenfall vill vara en aktiv aktör för att främja användningen av eldrivna fordon och laddtjänster i Sverige. Eftersom just priset på elbilar kan vara ett hinder för många så välkomnar vi Energimyndighetens beslut, som är i helt rätt riktning. En ökad merkostnadsersättning kan snabba på introduktionen av elfordon, säger Annika Ramsköld, chef för affärsutveckling på Vattenfall. Hittills har cirka 250 eldrivna fordon köpts inom ramen för upphandlingens ramavtal. Av dessa har cirka 100 sökt merkostnadsersättning. Majoriteten av dessa fordon är lätta lastbilar som inte kan få den statliga supermiljöbilspremien. Det går inte att kombinera merkostnadsersättningen och supermiljöbilspremien.