Nyhet | 2011-11-04 | 15:12

Biomassa allt viktigare för Vattenfall

Målet för Vattenfall är att fördubbla elproduktionen från vind och biomassa inom tre år och till 2020 ska Vattenfall ha ersatt drygt hälften av den stenkol som används i dag med biomassa. Biomassa är en viktig förnybar energikälla i den europeiska energimixen tillsammans med vattenkraft och vindkraft. Vattenfall har för närvarande mer än 40 värmekraftverk som drivs helt eller delvis av biomassa. Varje år använder Vattenfall mer än 3 miljoner ton biomassa och siffran ökar stadigt. Ambitionen till 2020 är att ersatta drygt hälften av den stenkol som används i dag i Vattenfalls kolkraftverk med biomassa, genom så kallad sameldning. Arbetet med att säkra tillgången på biomassa pågår för fullt. – Vi har flera intressanta biomassaprojekt på gång i bland annat Europa och Nordamerika. Det finns även vissa möjligheter i Skandinavien, uppger Anders Dahl, chef för förnybar energi på Vattenfall. [caption id="attachment_14181" align="alignleft" width="250" caption="Gummiträd, nya plantor."]Gummiträd, nya plantor.[/caption] Markant ökning av biomassa Behovet av biomassa i Europa kommer att öka markant de närmaste åren vilket har lett till att energiföretag undersöker möjligheterna att importera biomassa. Vattenfall äger sedan 2010 20 procent av Buchanan Renewables Fuel i Liberia. Företaget producerar flis av gamla, uttjänta gummiträd. Buchanan Renewables Fuel avlägsnar träden från plantagen, betalar bonden för träden och ser till att nya träd planteras. På det sättet blir träd som tidigare ruttnade eller brändes på plats värdefulla. – Projektet i Liberia är först ut och där jobbar vi intensivt med att skala upp verksamheten. I slutet av 2011 ska vi vara uppe i en produktionskapacitet på ca 600.000 ton, säger Anders Dahl. Han förklarar att mycket fokus nu ligger på utveckling av tekniker för att förädla bränslefliset till så kallade förädlade träpellets som delvis har liknande egenskaper som stenkol vad gäller lagring och hantering. – Under 2011 har vi visat att det går att elda förädlade träpellets i våra kolkraftsanläggningar. Vi har proveldat i både Nederländerna och Berlin med gott resultat. Det långsiktiga målet är att kostnaden för förädlade träpellets ska nå break-even jämfört med stenkol plus koldioxidpriset kring 2020.