Nyhet | 2009-11-13 | 13:20

Bioolja som spetsbränsle i Oslo

Fjärrvärmesystemet i Oslo växer och Hafslund planerar att bygga flera nya produktionsanläggningar för både bas- och topplastproduktion. I stället för fossilolja eller LNG vill man elda med bioolja. Vattenfall Power Consultant har utrett hur anläggningen ska utformas.

Aker brygge i Oslo

-Vi fick uppdraget att utreda hur anläggningen ska utformas, kostnader samt vilka bränslekvaliteter som finns på marknaden, säger Per-Axel Nilsson, på Vattenfall Power Consultant. Vilken sorts bioolja som är mest lämpad att elda i Oslo, hur marknaden ser ut och vilken utrustning som krävs är några relevanta frågor som har utretts.

- Bioolja som lämpar sig för produktion för mellan- och spetslast kan framöver komma att spela en viktig roll för att göra ett fjärrvärmesystem helt fritt från fossila bränslen, tillägger Per-Axel Nilsson.

Många sorters oljor på ung marknad

Kalle Lundström som också arbetar på Vattenfall Power Consultant berättar att det finns en hel del olika biooljor på marknaden. Raffinerad rapsolja är bäst ur hanterings- och förbränningssynpunkt, men den är samtidigt dyrast.

För övrigt förekommer olja från avfall som flottyrfett och fiskolja liksom animaliska oljor från exempelvis djurhudar och restoljor från mat och kosmetika.

- Det här är en mycket ung marknad och därför ville vi diskutera med dem som har erfarenheter av att använda biooljor och känner till leverantörer och grossister. En sådan kraftproducent är Vattenfall Heat i Drefviken och Vänersborg. Där arbetar man nu även på att ta fram direktiv för vilka oljor man ska använda ur etiskt och miljömässigt perspektiv.

Etik och miljö viktiga faktorer

Etiska och miljömässiga krav är viktiga vid valet av olja. Palmolja från Asien kan ifrågasättas på grund av effekter på miljön, förknippade med avverkningen av naturskogar. Sojaolja från Sydamerika kan bli ett etiskt problem rörande bränsle kontra matproduktion. I det sammanhanget är en ursprungsgaranti i kombination med en hanteringspolicy väsentlig.

Eftersom fiskindustrin är stor i Norge skulle fiskolja kunna vara ett alternativ. Den har dock en nackdel. - Fiskolja har testats i Vänersborg och den har tyvärr luktproblem. Andra föroreningar däremot, tar man bort genom filtrering i många omgångar, säger Kalle Lundström.

Kräver viss utrustning

Oljan ska också kunna lagras en längre tid i tankar. Här är rapsoljan lättast att hantera. De ”svårare” biooljorna måste kontinuerligt varmhållas och cirkuleras för att inte ”dela på sig”. Ett flertal oljekvaliteter, bland annat de lite billigare restoljorna är dessutom korrosiva, varför rostfria material måste användas i utrustningen. För att klara ett brett spann av biooljor krävs också särskilt robusta brännare.

FAKTA:

Uppdragsgivaren, Hafslund Fjernvarme producerar 40 procent av fjärrvärmen i Norge och försörjer bland annat centrala Oslo och Akershus med värme. Produktionen sker till 60 procent med avfall, biobränslen, värmepumpar (toppat med naturgas), LNG och elpannor. Anläggningarna i Oslo producerar runt 1,2 TWh fjärrvärme per år, tillräckligt för 120 000 hushåll.