Nyhet | 2011-02-24 | 10:30

Birgit samordnar tre dagbrott för brunkol

[caption id="attachment_10131" align="alignright" width="181" caption="Birgit Schroeck samordnar tre dagbrott i östra Tyskland"]Birgit Schroeck samordnar tre dagbrott i östra Tyskland[/caption] Birgit Schroeckh är samordnare för Vattenfalls tre dagbrott i Jänschwalde och Cottbus Nord i östra Tyskland, där 700-800 anställda arbetar med brytning och transport av brunkol. Hon samordnar planeringen för dagbrotten, sköter tillståndshanteringen och kontakterna med myndigheter och andra. – Brunkol är en viktig energiråvara i Tyskland. Det finns rikligt och är billigt att bryta. Vårt mål att göra elproduktionen renare med ny teknologi, säger Birgit. Kolkraft är en hörnsten i det europeiska energisystemet. Vattenfall investerar för att höja effektiviteten och minska koldioxidutsläppen i befintliga anläggningar. Några nya anläggningar kommer inte att bygga förrän CCS-tekniken är kommersiellt gångbar. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=f8VYIwj5RJk[/youtube] Kol - En viktig energikälla i Europa Kolkraft är en hörnsten i det europeiska energisystemet. Det finns god tillgång på kol och tekniken för att producera el och värme med kol är beprövad, kostnadseffektiv och tillförlitlig. Vattenfall utvecklar tekniken för att göra de koleldade kraftverken så effektiva som möjligt. Vattenfall utvecklar också CCS-tekniken, det vill säga avskiljning och lagring av koldioxid, som kan bidra till att radikalt minska utsläppen av koldioxid till atmosfären. Vi investerar för att höja effektiviteten och minska koldioxidutsläppen i befintliga anläggningar, men kommer inte att bygga några nya anläggningar förrän CCS-tekniken är kommersiellt gångbar.