Nyhet | 2010-12-02 | 14:50

Bli din egen elanalytiker med EnergyWatch

Nu kan privatkunder hos Vattenfall med hjälp av EnergyWatch följa elförbrukningen i realtid och vad som drar mycket el i hushållet. EnergyWatch ger kunderna kontroll över sin elförbrukning och möjlighet att vidta åtgärder som sänker den med upp till 20 procent. Vattenfall lanserar nu analysverktyget EnergyWatch till elhandelskunder på privatmarknaden. EnergyWatch är ett lokalt system i ditt hem som läser av din elmätare med hjälp av ett avancerat beräkningsprogram och presenterar din elförbrukning direkt i din dator. Programmet arbetar med signalanalys och känner igen återkommande förändringar och mönster i elförbrukningen. I EnergyWatch analysprogram kan kunden följa sin elförbrukning och se vad de olika ”elförbrukarna” i hemmet förbrukar timvis, månadsvis och årsvis. Med EnergyWatch går det att få reda på hur mycket el som förbrukas när man tycker att man stängt av allt. Genom att få reda på vad som drar el till exempel nattetid finns möjlighet att hitta de riktiga eltjuvarna i huset och göra något åt dem. Vattenfalls energiexperter bedömer att energiförbrukningen i ett standardhus kan minskas med upp till 20 procent. I tjänsten som erbjuds till Vattenfalls kunder ingår också att Vattenfalls energiexperter besvarar frågor om analyser i EnergyWatch. Vattenfall har under lång tid utvärderat olika sätt att förbättra kundens information kring elprodukten för att kunden skall kunna ta kontroll över sin elförbrukning. Med en bättre förståelse för hur din elförbrukning ser ut kan du påverka din förbrukning vilket är bra både för plånbok och miljö!