Nyhet | 2013-09-09 | 10:07

BMW och Vattenfall i samarbete om återanvändning av elbilsbatterier

I stället för att gå direkt till återvinning kan batterier från elbilar användas för lagring av förnybar energi. BMW Group och Vattenfall har tillsammans inlett ett forskningsprojekt, ”Second Life Batteries”, för att hitta metoder att återanvända batterier från elbilar i elnät som drivs av vind- och solkraft. Biltillverkaren BMW byter ut batterier i elbilar när laddningskapaciteten har sjunkit till omkring 70 procent, men batteriernas potential för långvarigt bruk är idealisk för hållbar återanvändning. [caption id="attachment_10813" align="alignleft" width="250"]MINI E MINI E[/caption] I Tyskland går man från storskalig produktion till mindre, mer decentraliserade kraftkällor som kan användas kollektivt i virtuella kraftverk. Ett virtuellt kraftverk är ett kluster av produktionsenheter som exempelvis kraftvärmeverk, värmepumpar och el-till-värmeanläggningar, som alla är sammankopplade och drivs kollektivt av en central styrenhet. Hanno Balzer ansvarar för Vattenfalls virtuella kraftverk och decentraliserade värmeförsörjning: – Begagnade bilbatterier kan användas som viktiga reservresurser i form av flexibla lagringsplatser för förnybar energi. Vi planerar att ta fram en batterilagringsenhet som ska bidra till att stabilisera energisystemet via vårt virtuella kraftverk, eftersom vind- och solkraftsproduktionen går upp och ned beroende på väderlek, säger Hanno Balzer. Hanno Balzer har stora förväntningar på det nya forskningsprojektet. – Projektet kommer att bidra till integreringen av förnybar energi i elsystemet. Antalet begagnade bilbatterier kommer att öka och när sådana batterier återanvänds bidrar det till ett mer hållbart resursutnyttjande. Det här är inte första gången som Vattenfall samarbetar med BMW Group. 2009 genomförde de två företagen projektet ”MINI E”, då de testade 50 eldrivna minibilar (Mini Cars) för daglig användning, inklusive testning av så kallad styrd laddning.