Nyhet | 2009-04-24 | 11:13

Boka in våra seminariedagar på Insikten

Vattenfalls 100-årsjubileum 2009 har tonvikten lagd på nutid och framtid. Under året lyfter vi särskilt fram klimat- och miljöfrågor.

Dagens situation är lättare att förstå med perspektiv bakåt i tiden. I en serie seminarier under rubriken Vattenfall 100 år försöker vi med breda penseldrag teckna bakgrunden till hur det ser ut idag utifrån olika synvinklar. Det handlar om utveckling över tid med teknik, samhälle, ingenjörsarbete och miljö i fokus.

Plats och tid

Insikten i Trollhättans fallområde kl. 19.00. Fri entré och fika.
Varmt välkomna.

Preliminärt program:

3 mars
Eltekniska utmaningar under 100 år i ett västsvenskt perspektiv
Per Norberg, Vattenfall Eldistribution Norden, adj.professor Chalmers Tekniska Högskola.

7 april
Ingenjörsyrket under 100 år
Nils Friberg, Ordförande i Vattenfalls kulturarvskommitté. Forskar vid KTH i ämnet Ingenjörens Roll.

12 maj
En makalös förändring
Carl-Erik Nyquist, VD och Koncernchef i Vattenfall 1984-1999
Vattenfalls generaldirektör 1985, Verkställande direktör och koncernchef i Vattenfall AB 1992 - 2000.

1 september
Vattenfalls roll idag i ett globalt och lokalt perspektiv
Per Hallberg, Vattenfall European Affairs, tidigare Vattenfalls regiondirektör i Västsverige.

6 oktober
Vattenfall och vindkraften igår, idag och imorgon
Tekn dr Åke Larsson, Vattenfall och Högskolan Väst. Specialist på elkvalité och nätanslutningar, ledde anslutningen av Lillgrund, världens tredje största vindkraftpark till havs.

3 november
Elanvändning i framtiden
Stig Göthe, M.Sc. KTH, ordförande i Power Circle och i Vindforsk. Tidigare vice VD på Vattenfall.