Nyhet | 2009-03-16 | 12:20

Bonussystem påverkar inte säkerhetsarbetet negativt

Kvalitetspremien som tillämpas vid Forsmark Kraftgrupp och liknande premier som används vid övriga svenska kärnkraftverk, påverkar inte säkerhetsarbetet negativt. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten SSM i en nyutgiven rapport.

Den senaste tiden har bonussystem diskuterats i media. De svenska kärnkraftverkens tillsynsmyndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), har genomfört en studie där man granskat premie- och bonussystemen vid kärnkraftverken.

SSM konstaterar att det inte finns några belägg för att ersättningssystemen påverkar säkerheten negativt i Forsmark eller vid de andra svenska kärnkraftverken. Resultaten antyder i stället att säkerhetsbeteendet stärks där olika säkerhetsindikatorer gjorts bonusgrundande.

Resultatet av studien är inte förvånande.
- 75 procent av storleken på Forsmarks kvalitetspremie beror på olika säkerhetsindikatorer, kommenterar Claes-Inge Andersson, kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp.

Fakta:

Forsmarks Kraftgrupp delar årligen ut en kvalitetspremie till alla anställda om max 20.000 kr. Storleken på premien avgörs av hur olika kvalitetsmål uppnås, där säkerhetsindikatorer utgör merparten av målen.


Ladda ner rapporten