Nyhet | 2010-12-22 | 08:21

Borealis förlänger elavtal med Vattenfall

Vattenfall har tecknat ett nytt ettårigt avtal med det petrokemiska industriföretaget Borealis omfattande både Sverige och Finland. Genom avtalet förlänger de två företagen sitt långvariga ömsesidiga samarbete. Borealis är en stor kund till Vattenfall. Den mångåriga affärsrelationen innefattar elleveranser i både Sverige och Finland och dessutom även elnät, värme och service. Borealis hyr också Vattenfalls hamn i Stenungsund. – Vattenfall har under många år visat sig som en konkurrenskraftig och innovativ elleverantör och vi ser fram mot att fortsätta samarbetet också under 2011, säger Ricky Sullivan, energiansvarig för Borealiskoncernen. – Genom pålitliga och förutsägbara leveranser av elektricitet både i Sverige och i Finland och våra övriga tjänster vill Vattenfall bidra till att hålla nere energikostnaderna för Borealis och därigenom stärka företagets internationella konkurrenskraft, säger Johan Carlsson, account manager, Vattenfall.