Nyhet | 2012-03-15 | 09:15

Bra fiskuppvandring i Stornorrfors

2011 års uppvandring av fisk i fisktrappan i Stornorrfors är nu sammanställd. Resultatet visar på en god uppvandring med totalt drygt 6.300 lax och öring. Om detta rapporterar Sveriges Radio P4 Västerbotten. - Fisktrappan i Stornorrfors är en satsning som verkligen ger resultat. Det ser vi nu efter att den varit i drift i bara två år, säger Richard Holmgren, miljöchef på Vattenfall Vattenkraft. Det unika med fisktrappan i Stornorrfors, förutom att den med sina 300 meter är Sveriges längsta, är att den även har en smoltavledare (hinder i älven som styr in fisken mot fisktrappan). Denna anordning förhindrar att smolten istället passerar kraftverkets turbiner. Enstaka kelt har observerats Arbetet med smoltavledaren har efter 2010 års inkörningsproblem nu tagit ett steg i rätt riktning och den har varit på plats under större delen av tiden som smolt vandrar ut till havet. Ett betydande antal smolt har setts passerat neråt i fisktrappan. Även enstaka kelt (utvandrande lekfisk) har observerats. - Vi har haft en del problem av teknisk natur men nu när de är lösta fungerar smoltavledaren som det var tänkt, säger Richard Holmgren. Fisktrappan i Stornorrfors ger fisk möjlighet att både vandra upp i Umeälven till lekplatser i bland annat Vindelälven, ett viktigt reproduktionsområde för lax och öring, och för smolt att vandra ned till havet. Resultat uppvadrad fisk 2011 Vild lax: 4.886 varav 1.505 honor Odlad lax: 1.012 varav 238 honor Öring: 456 varav 116 vilda