Nyhet | 2011-05-24 | 12:38

Bra Miljöval restaurerar Lillån

Pengar från Vattenfalls fond Bra Miljöval har betalat upprensningen av Lillån, ett biflöde till Göta älv.

Fiskisättning i LillånFiskynglen (smolt) är ca 10 centimeter långa och ett år gamla när de sätts ut.

Lillån i Vänersborgs kommun utgör en förbindelse mellan Vänern och Göta älv. Ån har påverkats genom strypning av vattenflödet i samband med Vänerns reglering och efterföljande rensningar. Vattenfalls fond Bra miljöval har nu medverkat till att återskapa förutsättningar för ett rikare biologiskt liv i och utmed Lillån.

Tillsammans med Vattenfall Vattenkraft har Svenska Naturvårdsföreningen, Vänersborgs kommun, Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg och Fiskeriverket arbetat ett par år med att förbättra miljön i och omkring Lillån.

Bland åtgärderna märks:

  • Skapa högre vattenhastighet och fria vandringsvägar för fisk i Lillån. Förbättra livsmiljön för fisk och andra organismer samt ge bättre möjlighet för en återetablering av en livskraftig öringstam.
  • Underlätta för bete invid vattendraget, friställa ett antal grova lövträd och genomföra åtgärder som gynnar fågellivet.
  • Förbättra tillgängligheten för besökare, så som skolbarn och närboende. Stigsystem förstärks, bord och bänkar byggs och en samlingslokal (Lillåstugan) rustas upp.
  • Öka intresset och kunskapen om området samt dess växt- och djurliv genom framtagande av information.

Anna ÖstlundAnna Östlund, Vattenfall Vattenkraft, invigningstalar.

Anna Östlund, vattenrättsansvarig vid Vattenfall Vattenkraft i Trollhättan, har deltagit i projektet och höll också invigningstalet i och med projektets slutförande nyligen.