Nyhet | 2012-06-01 | 20:02

Bra provprogram hittar svårupptäckta fel

Forsmarks provprogram för värdering av driftklarhetsverifieringar av säkerhetssystem och funktioner fortsätter att ge resultat. Bland annat hittades en bit skumgummi i ett rör när invändig inspektion av ett tryckavlastningssystem för reaktorinneslutningen genomfördes på Forsmark 2.

I samband med revisioner och andra planerade avställningar av Forsmarks anläggningar, genomförs driftklarhetsverifieringar för att säkerställa att allt fungerar som det är tänkt. Under årets revision, som förutom alla andra arbeten i form av reparationer och säkerhetshöjande åtgärder även har omfattat ett särskilt provprogram för värdering av driftklarhetsverifieringar av säkerhetssystem och funktioner, har detta bland annat fått som resultat att ett system för tryckavlastning av reaktorns inneslutning har kunnat verifieras och driftklarheten förbättras. – Vårt program är ett direkt led i Forsmarks iakttagande av Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, krav på oss i säkerhetsrelaterade frågor, säger Forsmarks kommunikationschef Claes-Inge Andersson.

Det var vid en kamerainspektion med en liten robotbil, som med hjälp av magnetiska hjul kan rulla på insidan av rör, som en bit skumgummi som använts som svetsavtätning hittades i ett system på Forsmark 2 som just nu har revision.

 – Just den här avvikelsen har inte bedömts vara funktionshindrande eller ha någon säkerhetspåverkan. Men arbetet med att upptäcka föremål som inte är tänkta att finnas i våra system är ändå i allra högsta grad viktigt för att vi så långt som möjligt ska kunna garantera en så hög säkerhet som möjligt, säger Claes-Inge Andersson.
Robotbilen som upptäckte skumgummibiten är särskilt framtagen av Forsmark för att kunna genomföra den här typen av inspektioner i system som annars är svåråtkomliga och där eventuella avvikelser och fel därför tidigare har varit svåra att upptäcka.

 – Våra förutsättningar att sköta anläggningen blir naturligtvis hela tiden bättre och bättre, i takt med att metoder och teknik utvecklas. Det här är ett viktigt arbete som vi är stolta över, säger Claes-Inge Andersson.
Ett flertal andra prov har genomförts utan anmärkning, bland annat prov av sprinklersystem i reaktorinneslutningen. Det var också i ett tryckavlastningssystem för just inneslutningen som svetsavtätningen, skumgummibiten, hittades. Avtätningen har tagits ut ur systemet och motsvarande provning som genomförts på Forsmark 2 ska genomföras såväl på Forsmark 1 som vid Forsmark 3 under årets revision.  

För mer information kontakta Claes-Inge Andersson, kommunikationschef Forsmark, 070-530 05 13, email: cin@forsmark.vattenfall.se