Nyhet | 2010-03-09 | 14:05

Bränsleskada vid Forsmark 3 åtgärdas

Forsmark 3 kommer att ställas av den 11 april för att åtgärda en bränsleskada. Effektnedgången börjar den 9 april. Den 15 april beräknas Forsmark 3 vara tillbaka i produktion igen.

En bränsleskada orsakas i regel av att ett främmande föremål – ofta ett metallspån, skruv eller mutter – har kommit in i processvattnet i samband med underhållsarbete vid anläggningen. Detta främmande föremål kan sedan fastna mellan några bränslerör i något av de hundratals bränsleelement som finns i reaktorn. Risken finns sedan att det skavs hål på bränsleröret. Vid Forsmark finns en strikt policy för hur bränsleskador ska hanteras på ett tidigt stadium för att förhindra att uran från bränsleröret läcker ut i processvattnet. En bränsleskada innebär ingen risk för omgivningen.

I reaktorn vid Forsmark 3 finns 700 bränslelement. I varje bränsleelement som är cirka 4 meter långt, finns 100 bränslerör där bränslet i form av urankutsar finns.

För mer information kontakta:

Kommunikationschef Claes-Inge Andersson tel: 0705-300 513