Nyhet | 2010-06-22 | 10:00

Brunkolsbrytning i Reichwalde åter igång

Efter elva års stillestånd togs den 7 april transportbandsbron i dagbrottsgruvan Reichwalde i Tyskland åter i drift. Transportbandsbron i Sachsen i östra Tyskland har byggts om enligt senaste tekniska standard och dagbrottsgruvan Reichwalde är nu Europas modernaste. För regionen Lausitz är investeringen betydelsefull. [caption id="" align="alignleft" width="211" caption="Så här går kolbrytning i dagbrott till. Klicka på bilden för större bild"][/caption] Det var i mars 2006 som beslutet fattades att bygga Block R i kraftverket Boxberg. Det innebar att även den intilliggande Reichwaldegruvan, som hade stängts, kunde öppnas igen. Sedan dagbrottsgruvan stängdes 1999 har den haft beredskap för fortsatt drift. Projektet att åter ta dagbrottsgruvan Reichwalde i bruk var omfattande. Efter flera års overksamhet var det inte bara en fråga om att städa upp och olja några maskiner. Det var nödvändigt att bygga om allt enligt senaste tekniska standard: 14 kilometer transportbandssystem från Reichwalde till kraftverket Boxberg; den nya centrala kontrollstationen för de två dagbrottsgruvorna Nochten och Reichwalde; modernisering av de två skophjulen och mångskops- grävmaskinerna för kolproduktion; samt en fullständig ombyggnad av kraft- försörjningen, inklusive Reichwalde transformatorstation. I början av april kunde brunkolsbrytningen i Reichwalde återupptas. Ett förråd av cirka 336 miljoner ton tillgänglig, godkänd kol väntar på att grävas upp. Kolet kommer att grävas upp i Reichwalde till omkring 2045. [caption id="attachment_6639" align="alignnone" width="450" caption="En av dagbrottskoporna vid dagbrottet i Reichwalde"][/caption]