Nyhet | 2013-06-28 | 15:13

Bubbelgardiner räddar hörseln på djur nära vindkraftverk

När havsbaserade vindkraftsverks turbiner byggs pålas de djupt ner i vattnet. Detta skapar extremt buller. För att förhindra att djur i närheten får hörselskador används så kallade bubbelgardiner.

Mer om detta kan man läsa i Ny Teknik.

Tekniken har bland annat använts för Vattenfalls vindkraftverk DanTysk i Nordsjön. Den går i korthet ut på att två slangar läggs på havsbottnen runt vindkraftfundamentet. I slangarna pumpas det ner luft som sen strömmar ut genom ventiler för att skapa en gardin av bubblor som skärmar av ljudet.

Läs mer om detta i bloggen DanTysk