Nyhet | 2009-06-09 | 08:41

Bygge inleds av Danmarks största landbaserade vindkraftpark

I dagarna reser Vattenfall det första vindkraftverket vid Nørrekær Enge i närheten av Aalborg. Tretton nya moderna verk ska ersätta 77 äldre modeller. Det handlar om en av Danmarks största landbaserade vindkraftsparker i modern tid. Arbetet är ett led i det danska ”Repowering-programmet”* där man byter ut äldre vindkraftverk mot nya, som är större och mer effektiva. Tretton nya 2,3 MW–verk från Siemens kommer att ersätta 77 äldre och samtidigt leverera mer än dubbelt så mycket el. Den årliga produktionen på 120 GWh kommer att motsvara hushållsel till 30 000 danska hem. Vattenfall är Nordens största vindkraftsaktör med flera pågående och planerade projekt. I Sverige startar exempelvis inom kort bygget av Stor-Rotliden som kommer att bli Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark som ska ge hushållsel till närmare 50 000 svenska hem. - Vattenfalls vindkraftssatsningar är viktiga både för att öka andelen förnybar energi i Norden och för att nå vårt eget långsiktiga mål om en helt klimatneutral verksamhet i Norden 2030, säger Hans von Uthmann, vice vd och chef Vattenfall Norden. Vattenfall driver idag drygt ett tjugotal vindkraftprojekt i Norden och runt femtio i Norra Europa. Antalet ökar ständigt och i Norden är ambitionen att öka andelen förnybar el från vindkraft till 8 TWh fram till 2016. Det motsvarar hushållsel till 1,6 miljoner hem. Totalt planerar Vattenfall för 49 TWh förnybar el från vindkraft till 2030. För att genomföra denna utbyggnad av vindkraften arbetar Vattenfall för att hitta lämpliga lägen, både till havs och på land i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Polen och Holland. Just nu bygger Vattenfall den hittills största havsbaserade vindkraftparken i världen, Thanet utanför Englands ostkust. *Repowering-programmet syftar till att öka andelen förnybar energi i Danmark genom att byta gamla och ineffektiva, ibland också dåligt placerade vindkraftverk mot nya och mer effektiva.

För vidare information, kontakta: Anna Lejestrand, pressekreterare Vattenfall Norden, telefon: 070 619 61 75

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10