Nyhet | 2011-05-19 | 05:24

Bygge startade före bygglov

De tillfälliga bostadsmodulerna i bostadsområdet

Stadsbyggnadskontoret i Östhammars kommun har varit i kontakt med Forsmarks Kraftgrupp med anledning av att byggnader i Forsmarks bostadsområde uppförts innan bygglov beviljats.

– Vi var för snabba med de här provisoriska byggnaderna i bostadsområdet. Det är moduler avsedda för entreprenörsboende under framförallt årets första revision vid Forsmark 1 och de kommer att tas bort till hösten, säger Claes-Inge Andersson som är kommunikationschef vid Forsmarks Kraftgrupp.

En bygglovsansökan skickades in i februari. Men Forsmarks Kraftgrupp förbisåg, i brådskan med att hinna ställa bostadsmodulerna på plats innan årets första revision, att kommunen inte beviljat ansökan innan bygget startade. Forsmark kommer naturligtvis att ta fullt ansvar för att ärendet inte hanterats korrekt från företagets sida och uttrycker samtidigt förtroende för att kommunens handläggning i framtiden inte i onödan ska behöva dra ut på tiden.

– Det är väldigt viktigt för vår verksamhet att vi kan erbjuda tillfälligt inhyrd revisionspersonal någonstans att bo när de kommer till oss. Vi har en mycket bra dialog med kommunen i de här frågorna och har en gemensam ambition att snabba upp och förenkla de här processerna så långt det är möjligt inom gällande regelverk, säger Claes-Inge Andersson.

För mer information kontakta:
Kommunikationschef Claes-Inge Andersson
e-post: cin@forsmark.vattenfall.se
telefon: 070-530 05 13