Nyhet | 2008-05-22 | 10:15

Byggstart i augusti för Akkats kraftverk

I tisdags fattade Vattenfalls styrelse beslut om att påbörja ombyggnationen av Akkats kraftverk i Lule älv. Efter att också Miljödomstolen gett sitt godkännande den 18 april är allt nu klart för att inleda det fem år långa bygget.

Ombyggnationen innebär en investering på 900 miljoner kronor och beräknas generera 50 årsverken lokal arbetskraft. Byggstarten är planerad till augusti 2008.

– Det här är ett viktigt beslut, dels för Vattenfall som företag dels för miljön. Vi får ett avsevärt tillskott av förnybar el samtidigt som vi förnyar vårt kanske mest kända kraftverk, säger Gunnar Axheim, chef Vattenfall AB Vattenkraft.

Ombyggnaden innebär bland annat att det gamla aggregatet på 150 MW byts ut mot två aggregat på 75 MW vardera. Den gamla inloppstunneln blir kvar och en ny tilloppstunnel byggs. Maskinhallen byggs ut för att rymma det extra aggregatet. Samtidigt reduceras oljemängden i kraftverket med närmare 70 procent. Vidare kommer den gamla utloppskanalen att rensas från tidigare rasmassor för att på så sätt öka fallhöjden med 0,4 meter och underlätta vattenföringen.

Totalt kommer dessa åtgärder att ge ett energitillskott på 25 GWh/år vilket motsvarar hushållsel till omkring 5 000 normalhushåll. Sammantaget beräknas den årliga vattenkraftproduktionen i Akkats kraftverk att uppgå till 590 GWh.

Ombyggnadsplanerna innebär inga förändringar av nu gällande vattendom.

Kontakt Vattenfall AB Vattenkraft
Gunnar Axheim, chef , 070-374 01 60
Peter Stedt, kommunikation , 070-597 73 38

Mer om Akkats vattenkraftverk