Nyhet | 2010-04-22 | 14:22

Byte av belysning energieffektiviserar Ringhals

Affärsområdet Belysning är en enhet inom Vattenfall BU Services som hjälper kunder, både inom och utanför Vattenfall, med att skapa bättre belysning med mindre miljöpåverkan. För andra gången arbetar de med att analysera och föreslå den bästa belysningen i Ringhals. Denna gång gäller uppdraget block 3 och 4. [caption id="attachment_5449" align="alignnone" width="400" caption="Ringhals kärnkraftverk får ny, energisnål belysning"][/caption] Det första Ringhalsuppdraget som BU Services belysningsexperter genomförde under förra året var att ta fram en belysningsstrategi för ett antal gemensamma lokaler. Möjligheten att spara energi visade sig vara stor. Genom att byta till den föreslagna lösningen med effektivare belysningsanordning och styrning skulle kärnkraftverket kunna spara cirka 900.000 kilowattimmar per år. Det uppdrag för block 3 och 4 som affärsområde Belysning nu arbetar med och som ska vara klart i slutet av september i år är mycket större än det förra. Alla utrymmen ska gås igenom från minsta städskrubb till turbin- och reaktorhallar. En första genomgång av alla lampor och armaturer närmast reaktorn pekar på att det finns väldigt stora möjligheter att spara energi.