Nyhet | 2009-06-05 | 18:46

CCS - första steget mot ren kolkraft

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cMH7W2TbP0w[/youtube]Koldioxid, CO2, är en växthusgas. Den bildas när man förbränner olja, kol och gas - till exempel för att tillverka elektricitet och bidrar då till växthuseffekten. Men det går att se till att koldioxiden inte släpps ut i luften. Tekniken att skilja ut och lagra den koldioxid som bildas när man eldar fossila bränslen kallas CCS-teknik, en förkortning för Carbon dioxide Capture and Storage. CCS-konceptet bygger på att avskilja koldioxid från kraftverkets förbränningsgaser, att komprimera koldioxidgasen till flytande form och sedan lagra den permanent djupt under jord i lämpliga geologiska formationer. ccs_high-tech-pipes_1_8bitVattenfall satsar stort för att utveckla CCS-tekniken och dess tre huvudmoment: avskiljning, transport och lagring av koldioxid.

Avskiljning

Idag finns tre sätt för att skilja ut koldioxid.
  •  Genom att använda rent syre vid förbränning (istället för vanlig luft). Då blir koldioxid i princip den enda slutprodukten. Tekniken brukar kallas Oxyfuel.
  •  Genom att använda vanlig förbränning, men där rökgaserna tvättas rena från koldioxid. Det kallas postcombustion-teknik (post=efter, combustion=förbränning)
  •  Genom att först förgasa bränslet och så att kolet skiljs ut före förbränningen. Då är det bara vätgas som förbränns. Tekniken kallas precombustion eftersom koldioxidproblemet åtgärdas före förebränningen (pre=före).
Vattenfall har en pilotanläggning för Oxyfuel i Tyskland, Schwarze Pumpe, och planerar att uppföra demonstrationsanläggningar (postcombustion) i Danmark och Tyskland. Vi investerar även i forskning inom precombustion-tekniken.

Transport

När koldioxiden är avskiljd ska den transporteras till ett lager. Eftersom det handlar om stora mängder gas gör man detta bäst med båt eller pipeline. Som jämförelse: Ett kolkraftverk på 1800 MW producerar 10 miljoner ton koldioxid per år.

Lagring

Koldioxid finns naturligt i geologiska formationer på samma sätt som olja och naturgas. Den grundläggande tanken är att den koldioxid som bildas vid kraftverken ska lagras på ett sätt som liknar dessa naturliga koldioxidlager. Bland annat undersöks möjligheten att lagra koldioxid i uttjänta olje- och gasfält. Här har gas och olja varit inneslutna i miljontals år. Därför anses dessa formationer lämpliga för permanent lagring av koldioxid.