Nyhet | 2009-09-11 | 10:06

CCS-teknik i Schwarze Pumpe firar ett år

El och värme från kolkraft, men med låga koldioxidutsläpp. Det är målet med Vattenfalls satsning på CCS – Carbon Capture and Storage. Nu firar världens första pilotanläggning för att avskilja koldioxid med Oxyfuel-teknik ett år För ett år sedan invigde Vattenfall världens första Oxyfuel-pilotanläggning för CCS, vid det tyska brunkolsverket Schwarze Pumpe, söder om Berlin. Idén med CCS-tekniken är att avskilja koldioxiden från koleldade kraftverk, göra den flytande, och lagra den permanent djupt ned i berggrunden. Oxyfuel innebär att kolet förbränns i en blandning av ren syrgas och recirkulerade rökgaser, i stället för luft som vid konventionell förbränning. Rökgasen består då nästan enbart av koldioxid och vattenånga, och genom att skilja av vattenångan fångas koldioxiden in. Pilotanläggningen i Schwarze Pumpe ska vara i drift i 10 år. - Fortfarande kommer mer än sextio procent av världens energiförbrukning från fossila bränslen. Därför investerar Vattenfall i ny teknik för att kunna använda det kol som finns, men utan att orsaka utsläpp, säger Bjarne Korshøj, Vattenfall CCS manager. CCS-anläggningen vid Schwarze Pumpe är en forsknings- och utvecklingsanläggning. Det första året har metoden testats i en mindre skala och nu är nästa steg att via tester och försök visa att tekniken går att skala upp. Målet är att kunna ha CCS-kraftverk i kommersiell drift åren efter 2020. Anläggningen i Schwarze Pumpe är utformad för att avskilja 95 procent av koldioxiden. korshoj- Vi tror att vi till och med kan nå 98 procent, säger Bjarne Korshøj och fortsätter: Vattenfalls strategi Making Electricity Clean innebär att vi ska vara klimatneutrala år 2050, och CCS-teknik och pilotprojektet i Schwarze Pumpe är en viktig pusselbit i detta arbete. - Men vi når inte målet med enbart CCS. Därför arbetar vi även med långsiktigt hållbara energikällor; vi investerar stort i vindkraft, biomassa och effekthöjningar i existerande vattenkraft. Vi har satt största fokus på att bidra till att de globala klimatproblemen kan få en lösning.