Nyhet | 2008-04-22 | 15:52

Cobra lyser upp i Vingåker

Vingåker är en av många svenska kommuner som sparar miljö och pengar med Vattenfalls nya energisnåla gatubelysning.

Större delen av Vingåkers byte av gatubelysning har inneburit att man gått från 125-watts kvicksilverlampor eller 70-watts högtrycksnatriumlampor - de vanligaste standardlamporna - till 35-watts Cobra.

Cobra lyser upp i Vingåker

- Cobrorna sprider ljuset på ett helt nytt sätt, och det är faktiskt flera invånare som sagt att det blivit ett otroligt bra ljus på kvällen. Vi har haft andra kommuner här på besök också och de tycker det är konstigt att så svaga lampor kan lysa upp så mycket, säger Rolf Jonsson som i rollen som enhetschef för fastigheter, gator och parker är den som sköter frågor kring Vingåkers gatubelysning.

Mindre koldioxidutsläpp

Av Vingåkers 2.100 gatlampor kommer ungefär 1.500 att bytas ut mot Cobror. Hittills är snart 700 nya armaturer på plats. I Vingåker är det Vattenfall som äger gatubelysningen, och kommunen betalar ett fast pris per gatlykta. När Vattenfall vill investera i nya Cobror betyder till att börja med en ökad kostnad för kommunen. Men investeringen lönar sig snabbt i och med att energiförbrukningen minskar.

Mindre energianvändning ger mindre koldioxidutsläpp och Cobra istället för standardbelysning i Vingåker ger 32 ton mindre koldioxidutsläpp per år.

- Vingåkers kommun har jobbat mycket med miljöfrågor och tar verkligen ett stort miljöansvar. Så vi testade först i ett litet område med 100 villor. Det fungerade bra och sedan var det inte mycket att prata om, säger Conny Andersson från Vattenfall.

Fakta om Cobra

  • sänker energianvändningen
  • minskar underhållskostnaden
  • ger bättre synbarhet
  • kräver färre stolpar
  • kan dimmas elektroniskt
  • kan även användas inomhus, i till exempel kraftverk och industrilokaler

Mer information

Bra belysning i bostaden (nytt fönster)
Vattenfall fick EU:s pris för effektiv vägbelysning