Nyhet | 2012-12-12 | 09:45

Dagens medier rapporterar om stråldoser

Idag onsdag 12 december har ett antal medier artiklar om för höga stråldoser på Ringhals. Detta påstående är felaktigt, ingen person har fått stråldoser i närheten av gällande gränsvärden.

Bakgrunden är att Ringhals har rapporterat rutinmässigt till Lokala säkerhetsnämnden om händelser som inträffat under året. Vid några tillfällen har personer som utfört olika arbeten fått högre stråldos än vad som förväntades vid det aktuella jobbet. Dock har samtliga stråldoser varit långt under gällande gränsvärden och inte inneburit någon hälsofara för personerna. 

– Nivåerna kan jämföras med en röntgenundersökning på sjukhus eller vad en genomsnittlig person i Sverige får av den naturliga bakgrundsstrålningen, berättar Gösta Larsen kommunikationschef på Ringhals. 

Gränsen för stråldoser vid kärnkraftverk är 50 mSv per år, dock har Ringhals ett internt riktvärde på 10 mSv. Ingen på Ringhals har under året kommit upp till detta interna gränsvärde. 

– Alla händelser som avviker tar vi på allvar. Allt som avviker från det normala utreder vi för att dra lärdom så att vi framöver undviker den här typen av händelser, säger Gösta Larsen. Det kan handla om en rutin som måste ändras eller förtydligas eller ett arbetssätt som måste ses över. Förebyggande strålskydd på ett kärnkraftverk handlar om att hålla nivåerna så låga som rimligen är möjligt. 

Korta fakta om strålning
Den genomsnittliga stråldosen för varje svensk är cirka 3 mSv per år, av vilket cirka hälften kommer från radon i bostäder, strålning från mark och byggnadsmaterial. 

Alla som arbetar inne i anläggningarna har dosimetrar som registrerar strålning. En läses av och nollställs en gång i månaden. Ytterligare en dosimeter läser av strålningsnivån direkt och larmar om strålningen är högre än förväntat. Samtliga mätvärden för dosimetrarna lagras i centrala register. 

Läs mer
Fakta om strålning