Nyhet | 2013-11-21 | 12:30

Dags att sätta punkt för Aquarellen

En fiskodling inne på kärnkraftverket? Det låter kanske otänkbart i dagens läge, men i slutet av 80-talet var det fullt möjligt.  

I höst rivs Aquarellen, byggnaden som har ett brokigt förflutet som fiskodling, forskningsanläggning och visningsakvarium på Ringhals. 

– Anläggningen har stått tom de senaste tio åren och är i dåligt skick, säger Håkan Bengtsson som i alla år varit ansvarig på Ringhals för byggnaden.  

Pressklipp om Aquarellen

Aquarellen har genom åren varit flitigt omskriven både i lokalmedia och personaltidning. Invigningen av visningsakvariet i maj 1996 gav publicitet för Ringhals miljöinsatser.

Aquarellens historia
1989 ansökte och beviljades Kungsbacka Fisk AB att bygga en fiskodling för lax, där det uppvärmda kylvattnet från Ringhals gjorde att man kunde bedriva fiskodling året runt. Kraftverksdirektören skrev själv under beslutet och den driftige företagaren satte igång verksamheten. Ringhalsarna kunde på fredagarna köpa med sig rökt fisk hem från jobbet.  Fiskodlingen drabbades emellertid av en del inkörningsproblem, och i kombination med att marknadspriset på odlad lax vid den tiden drastiskt sjönk, gick företaget i konkurs 1992.

Håkan Bengtsson

– Ringhals hade ju arrendeavtalet och vi gjorde upp med konkursförvaltaren om att köpa anläggningen för en symbolisk summa, berättar Håkan. Jag gjorde en lista på inventarierna och sålde det mesta på anbudsauktion. Därefter återstod själva byggnaden och bassängerna. 

Fiskforskning en ny möjlighet
En ny möjlighet öppnades när Fiskeriverket 1994 hörde av sig och ville använda anläggningen för fiskforskning, främst om tånglake. En del av bassängerna gjordes om till ett publikt akvarium för Västerhavsfisk. I en intern namntävling döptes byggnaden till Aquarellen och Ringhals fick en ny attraktion, då besöksgrupper från dåvarande Kärnhuset kunde åka eltåg till akvariet och titta på fiskar.

– Verksamheten pågick något år, men när eldsjälen på Fiskeriverket, Alvar Jacobson, blev sjuk och inte längre själv kunde hålla i verksamheten, stagnerade det hela, säger Håkan. Forskningspengarna gick istället till annan verksamhet. 

Studier om Öresundsbron
Det sista projektet blev studier inför byggandet av Öresundsbron. Forskare studerade hur torsk reagerade på små mängder bottenslam som släpptes ner i vattnet från ett litet hus som uppfördes ovanför bassängen. 

– Anläggningen har varit en udda verksamhet på Ringhals och det har varit roligt att följa den under årens lopp, säger Håkan. Men nu har tidens tand hunnit ikapp och det är dags att sätta punkt för Aquarellens historia.

Läs mer
Ringhals och miljön

 

Tillbaka till Ringhals startsida