Nyhet | 2008-05-02 | 11:00

Dags för årets revisioner på Ringhals

Fredagen den 2 maj startade revisionsavställningen på Ringhals 2. Därmed inleds årets revisionssäsong då reaktorerna förses med nytt bränsle och underhålls- och investeringsåtgärder genomförs.

Sedan förra revisionen i augusti 2007 har Ringhals 2 producerat cirka 5 TWh, vilket är tillräckligt för att förse Göteborg med el under ett år.

- Produktionen har på det hela taget gått bra, konstaterar Lars Eliasson, chef för Ringhals 2. Produktionsmässigt var 2007 det sjätte bästa året hittills för R2. Även våra mål inom säkerhet och miljö har nåtts på ett tillfredsställande sätt.

Årets revision beräknas pågå i drygt tre veckor och engagera cirka 500 inhyrda entreprenörer förutom Ringhals egen personal.

På programmet står bland annat översyn av den ena högtrycksturbinen och en av reaktorkylpumparna. Dessutom görs årligt bränslebyte och omfattande tester för att göra anläggningen redo för fortsatt säker och pålitlig elproduktion.

Nästa år kommer revisionen på Ringhals 2 att vara extra omfattande. Då byts den analoga instrument- och kontrollutrustningen ut mot digital teknik, vilket bland annat innebär en modernisering av hela kontrollrummet. I år sker förberedande installationer. Investeringen kräver mångåriga förberedelser och är ett viktigt led i Vattenfalls långsiktiga utveckling av Ringhals som elproducent.


För vidare information, kontakta:
Lars Eliasson, blockchef på Ringhals 2
T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
430 22 Väröbacka

Lämnat av:
Ringhals kommunikationsavdelning, telefon: 0340-66 70 00

Läs mer

Revision på Ringhals

Så arbetar vi med säkerhetsfrågor