Nyhet | 2011-07-06 | 12:50

Dags för nästa fas i ånggeneratorbytet på R4

Bytet av ånggeneratorer och tryckhållare är i full gång under revisionen på Ringhals 4. Samtliga uttjänta komponenter är kapade och uttransporterade ur reaktorinneslutningen.

Den tredje och sista ånggeneratorn lyftes ut den 5 juli. Samtliga komponenttransporter har gått mycket bra och utan problem. Nu vidtar förberedelser inne i reaktorinneslutningen för ankomsten av de nya komponenterna. Bland annat sker fogberedning av de rörändar och ytor som ska anslutas till nytillverkade rör och komponenter.

Så här såg det ut när den andra ånggeneratorn lyftes ut ur reaktorinneslutningen:

Ånggenerator lyfts
Sommarsolen utanför skiner in genom den tillfälliga transportöppningen som tagits upp i reaktorinneslutningens vägg. Upphängd i kraftiga vajrar från en extra lyftanordning ovanpå polarkransbalkarna svävar en ånggenerator, 340 ton tung och nästan 21 meter lång. Om några timmar ska ånggeneratorn lämna reaktorinneslutningen för gott efter att ha bidragit till säker och stabil elproduktion på Ringhals 4 under 28 år.

Ånggenerator vid transportöppningen
Anläggningen är egentligen inte konstruerad för att så stora komponenter som ånggeneratorer ska bytas. När en ÅG lyfts upp ur betongtornet och lutas för att kunna lyftas över kanten på tornet är det inte många centimeters svängrum till godo. Lyften sker sakta och med stor precision. Tittar man noga kan man se att den stora, vitmålade komponenten rör sig, men fort går det inte.

Det kan tyckas vara spektakulärt – men metoden är beprövad och fungerande. Hittills har över hundra ÅG-byten genomförts världen över, varav detta är det tredje på Ringhals (R2 1989 och R3 1995). Tryckhållarbyten är däremot mer sällsynta. Det här är första gången på ett europeiskt kärnkraftverk.

På utsidan av reaktorinneslutningen
Utifrån syns nu den nedre delen av ÅG2 som sticker ut en bit genom öppningen i inneslutningsväggen. Ånggeneratorn har lagts ner på de röda sadlarna på rälsen och skjutits ut i det fria.

Lyftkranen
Härnäst är det den stora utvändiga kranen som tar över lyftjobbet. Kranen är cirka 50 meter hög och kan ges en maximal lyftkapacitet på 660 ton.

Den nya tätplåten

På gårdsplanen håller den gastäta plåten på att fogas samman, den plåt som när alla komponentlyften är klara ska svetsas på plats i hålet, gjutas in i metertjock betong och så småningom spännas med de spännkablar som lossats i revisionens inledning.

Förstärkningsplåtar
Strax intill förbereds de nya förstärkningsplåtarna som ånggeneratortornen av betong ska förstärkas med.

Många revisionsarbetare
Mer än 2100 personer är engagerade i revisionen på Ringhals 4.
När alla planerade åtgärder är genomförda kommer Ringhals 4 att vara näst intill som ny. Viktiga investeringar görs i säkerhet, tillgänglighet och framtida elproduktion.

Läs mer
Kraftinsats på Ringhals i sommar