Nyhet | 2012-09-14 | 11:20

Dags för revision på Ringhals 2

Årets fjärde och sista revisionsavställning på Ringhals inleds strax efter midnatt lördagen den 15 september, då Ringhals 2 tas från elnätet för att genomgå cirka sex veckors översyn.

Utöver bränslebyte, underhåll och moderniseringar står en hel del provningar på revisionsprogrammet.
Den ordinarie provningen av reaktortanken utökas i år för att följa upp internationella erfarenheter från det belgiska kärnkraftverket Doel 3, där man funnit tillverkningsrelaterade defekter. Reaktortankarna i Doel 3 och Ringhals 2 kommer från samma huvudleverantör men skiljer sig åt på många sätt. Reaktortanken på Ringhals 2 är väl dokumenterad sedan tillverkningen och ingenting tyder på att samma defekter skulle finnas på Ringhals. Det utökade provprogrammet är ett exempel på hur internationella erfarenheter tas till vara och sprids inom kärnkraftvärlden.

Flera av årets revisionsjobb är säkerhetshöjande åtgärder som görs för att anpassa reaktorerna till nya högre säkerhetskrav. Det handlar om kabelseparation, miljökvalificering, jordbävningssäkring av utrustning och installation av nya elgenomföringar för instrumentkablage.

För vidare information om Ringhals 2, kontakta:
Lars Björnkvist, blockchef för Ringhals 2

För övriga frågor, kontakta:
Anna Stålnacke, stf kommunikationschef

Telefon: 0340-66 70 00
Ringhals AB
432 85 Väröbacka

Läs mer
Säkerhet och samordning i fokus under revisionen på Ringhals 2
Aktuellt driftläge på Ringhals