Nyhet | 2009-04-29 | 12:50

Dags för revision på Ringhals 4

Årets andra revisionsavställning på Ringhals inleds natten till den 30 april, då Ringhals 4 kopplas bort från kraftnätet för årligt underhåll och bränslebyte.

Bland årets revisionsinsatser finns utbyte av den ena generatorstatorn samt inspektion av ånggeneratorerna. På programmet står även byte av styrstavsledrörens styrpinnar i den övre delen av reaktortanken. Revisionen beräknas pågår en knapp månad.

Sedan förra revisionen för tio månader sedan har Ringhals 4 producerat cirka 6,7 TWh, vilket är tillräckligt för att förse Göteborg och kringliggande kommuner med el under ett år.

- Driftsäsongen har varit riktigt bra med hög och stabil produktion, säger Göran Molin, chef för Ringhals 4. Produktionen nådde hela 99 % av anläggningens maximala kapacitet. Det är blockets högsta tillgänglighet någonsin under en driftsäsong. Även våra mål inom säkerhet och miljö har nåtts på ett bra sätt.

Sedan en dryg månad pågår revision på Ringhals 1, där i år omfattande säkerhetshöjande investeringar sker.
Ringhals 2 och Ringhals 3 producerar el planenligt och startar sina revisioner senare i maj respektive augusti.


För vidare information om revisionen på Ringhals 4, kontakta:
Göran Molin, blockchef på Ringhals 3 och 4

För övriga frågor, kontakta:
Ringhals kommunikationschef Gösta Larsen

T: 0340-66 70 00
Ringhals AB
430 22 Väröbacka


Lämnat av:
Ringhals kommunikationsavdelning, telefon: 0340-66 70 00

Läs mer

Årets revisioner på Ringhals
Så arbetar vi med säkerhetsfrågor