Nyhet | 2011-09-10 | 12:57

Dammar förstärks för större vattenflöden

Den stora utbyggnaden av vattenkraft i Sverige inleddes för 100 år sedan, och nådde sin kulmen under 1950-talet. Då byggdes dammar för att hantera vattenflöden som uppstod vart hundrade år. Men mängden vatten som passerar genom systemet har ökat avsevärt sedan dess. Vattenfall arbetar därför med att renovera alla dammar, så att de kan klara av vattenflöden som uppstår runt en gång per tio tusen år. Totalt har omkring 30 dammar förstärkts, och i vissa fall har de även kompletterats med ytterligare dammar för att klara av större vattenvolymer. Nya utskovsluckor, luckor som används för att tömma ut vatten som inte passerar genom vattenkraftsturbinerna, har byggts så att mer vatten kan släppas genom. – På vissa ställen har vi vidgat utskovsluckorna, säger Claes-Olof Brandesten, dammsäkerhetschef vid Vattenfall. På andra har vi förstärkt dammarna så att de tillfälligt kan inhysa och bromsa vattenflödena. De här projekten innebär också att vi får större marginaler vid extrema väderförhållanden. Vattenfall investerade omkring två miljarder kronor i förbättrad dammsäkerhet mellan 2001 och 2011. Pågående projekt Det största projektet är Bergeforsen i Indalsälven, där en ny utskovslucka ska byggas under de närmaste åren. Arbetet påbörjas under sommaren 2011. Många av dammarna i Lule Älv har förstärkts så att de kan lagra vatten och bromsa vattenflödet. I Stenkullafors i Ångermanälven har en av utskovsluckorna breddats så att mer vatten kan släppas genom – omkring 400 kubikmeter per sekund.