Nyhet | 2007-05-31 | 10:00

Dammsäkerheten granskad

Riksrevisionen har granskat hur statens arbete för ökad säkerhet vid landets kraftverksdammar sköts.

Igår kom Riksrevisionens rapport om dammsäkerhet vid svenska vattenkraftsdammar. Rapporten är kritisk till hur staten sköter arbetet med dammsäkerheten men även arbetet vid landets länsstyrelser och kommuner med kraftverksdammar uppvisar brister. Det finns ett tydligt behov av att förbättra och utveckla statens insatser för dammsäkerheten, menar rapporten vidare.

Kritiken riktar sig främst mot att det saknas preciserade krav och definitioner på vad som innefattas i begreppet dammsäkerhet. Detta gör tillsynen av dammarna svår för länsstyrelserna och för Svenska kraftnät, länsstyrelsernas stöd i dammsäkerhetsarbetet.
Riksrevisionen rekommenderar regeringen att stärka regelverket kring dammsäkerheten och uppmanar samtidigt landets länsstyrelser att bland annat i högre grad utnyttja den expertkompetens i dammsäkerhetsfrågor som ställs till förfogande av Svenska kraftnät.

Läs hela rapporten