Nyhet | 2007-11-11 | 15:00

Dammsäkerheten håller hög klass

Vattenfalls dammsäkerhetsarbete håller hög internationell standard och Suorvadammen är ett utmärkt exempel på det. Det slås fast i den slutrapport som en internationell granskningskommission nu presenterat.

Regleringsdammen i Suorva är med sin volym på sex miljoner kubikmeter Sveriges största damm. Under tre dagar i september granskades dammen och Vattenfalls dammsäkerhetsarbete av tre oberoende och internationellt erkända experter; professor Kaare Hoeg, Norwegian Geotechnical Institute, professor Jean-Jaques Fry, Electricité de France samt Dr Robin Charlwood, Robin Charlwood & Associates.

Under granskningen tillbringade granskarna en hel dag på dammen tillsammans med Vattenfalls dammsäkerhetsexperter och de resterande två dagarna studerades över 100 rapporter och dokument rörande åtgärder som vidtagits vid Suorva i syfte att stärka och ytterligare förbättra dammen.

- Att hålla våra dammar och kraftverk säkra har högsta prioritet hos oss. Rapporten är ett kvitto på att vi ligger i framkant i svenskt dammsäkerhetsarbete, säger Gunnar Axheim, chef för Vattenfall AB Vattenkraft.

Granskningen har genomförts utifrån ett antal frågeställningar som utarbetats gemensamt bland de svenska kraftbolagen:

* Hur hanterar Vattenfall sitt dammsäkerhetsarbete?

* Har nödvändiga relevanta utförts och nödvändiga åtgärder vidtagits?

* Hur har Vattenfall arbetat med aktiv dämpning?

* Har påpekanden från tidigare inspektioner åtgärdats?

Experterna anser generellt att Vattenfalls dammsäkerhetsarbete och Suorvadammen i synnerhet håller hög internationell standard men påpekar samtidigt att instrumenteringen i dammen kan förbättras ytterligare, ett arbete som pågår.

Kontakt:
Gunnar Axheim, chef Vattenfall AB Vattenkraft 070-661 21 60
Peter Stedt, kommunikatör Vattenfall AB Vattenkraft 070-597 73 38

Ladda ner slutrapporten

Peer Review of Dam Safety at Suorva Dams

Mer information

Våra pågående projekt inom vattenkraft