Nyhet | 2010-02-02 | 19:52

Därför avstod Vattenfall från SVT Debatt

Vattenfall har tackat nej till att delta i debattprogrammet SVT Debatt tisdagen den 2 februari. En anledning är att vi inte fick veta vilka de övriga deltagarna skulle vara. Dock har vi på andra vägar lyckats försäkra oss om att Svensk Energi och Svenska Kraftnät medverkar i programmet. Vid samtal med redaktionsledningen framgick att bland annat följande frågor skulle diskuteras i programmet:
  • Elpriserna. Vattenfalls kommentar: Prisbildningen på elmarknaden är främst en fråga för marknadsplatsen Nordpool.
  • Avregleringen av elmarknaden. Vattenfalls kommentar: Regelverkets utformning är främst en fråga för politikerna och de övervakande myndigheterna.  
  • Konkurrensen på elmarknaden. Vattenfalls kommentar: Konkurrensfrågor är en fråga för övervakande myndigheter.
Vattenfalls ansvar är att följa och hålla sig inom det regelverk som är uppsatt för elmarknaden. Vi agerar på marknaden men är inte marknaden. Det regelverk som sätter ramarna för den nordiska elmarknadens utformning och funktion, är en fråga för våra politiker och myndigheter att lägga fast och övervaka.