Nyhet | 2012-10-29 | 10:37

De har koll på vinden

Hjärtat i Vattenfalls vindkraft finns i västra Danmark. Från ett dygnet runt-bemannat kontrollrum i Esbjerg övervakas 900 vindkraftverk runt om i Europa av sju operatörer. Via 35 skärmar i rummet kan personalen se om något problem uppstått i någon av Vattenfalls 900 vindkraftverk i Europa. Morten Kristensen och hans kollega Morten Ø. Hansen har arbetat i kontrollrummet i fyra år. De ingår i teamet på sju personer som arbetar i skift med att sköta övervakningen 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. [caption id="attachment_18353" align="alignleft" width="240"]Horns Rev Horns Rev[/caption] Olika slags fel I datorn följer personalen larmen, där de även kan se felkoder som förklarar felen. Radio, telefon och det avancerade datorprogrammet gör att personalen kan övervaka enskilda turbiner och även fjärrstyra dem från kontrollrummet. Om felet inte kan åtgärdas av personalen i Esbjerg kontaktas tekniker. – Det är svårt att säga vilka de vanligaste felen är. Ibland är det fel som vi kan åtgärda härifrån – det kan till exempel handla om plötsliga ändringar i vindriktningen som gör att maskinhuset inte hänger med. Felen kan också vara väderrelaterade. Videoövervakning Teamet i kontrollrummet ansvarar även för radiokontakten med de tekniker som arbetar på den danska havsbaserade vindkraftparken Horns Rev. Via ett schema kan kontrollrumspersonalen se vilka tekniker som arbetar på vilka turbiner. Innan teknikerna kan börja arbeta måste de kontakta Esbjerg och ett omfattande säkerhetsprotokoll måste följas innan de tillåts påbörja underhålls- eller reparationsarbetet. – Vi har även videoövervakning på Horns Rev. Om vi får ett kommunikationsfel med en turbin, så att vi inte vet om den är i drift eller inte, kan vi få bilder på just den turbinen. Vi kan även följa helikoptern som teknikerna åker ut med om det är för höga vågor för att gå ut med båt. Skulle det, gud förbjude, ske en olycka så kan vi se det direkt och rapportera det vidare, förklarar Morten Kristensen och visar en videosekvens där en tekniker firas ner till en turbinplattform. Fakta • I juni i år hade Vattenfall 900 hel- eller delägda vindkraftverk i Europa med en sammanlagd produktionskapacitet på 4 TWh. • De största landbaserade parkerna är Stor-Rotliden (Sverige), Edinbane (Storbritannien) och Nørrekær Enge (Danmark). Vattenfall är den näst största aktören i världen inom vindkraft till havs. De största havsbaserade vindkraftparkerna är Thanet (Storbritannien), Horns Rev (Danmark) och Lillgrund (Sverige). • Vattenfall producerade 3,8 TWh vindkraft under 2011. • Kontrollrummet i Esbjerg ansvarar för att rapportera om olyckor, avvikelser och andra händelser som gäller vind. Detta är den fjärde artikeln i en serie om vindkraft. Nästa artikel publiceras 9 november. Artikel 1: Vindkraften – en gammal energikälla Artikel 2: Så fungerar ett vindkraftverk Artikel 3: Bättre vindförhållanden till havs