Nyhet | 2011-04-14 | 08:36

Delar av den svenska konsultverksamheten säljs

Vattenfall har avtalat om att sälja delar av sin svenska teknikkonsultverksamhet, Vattenfall Power Consultant AB, till Pöyry PLC. Den konsultverksamhet som fokuserar på vattenkraft, vindkraft, elnät samt kraftvärme kommer att överföras till ett nyetablerat bolag, SwedPower AB. Avyttringen är en följd av Vattenfalls nya strategiska inriktning, som innebär fokus på kärnverksamheten och de svenska, tyska och holländska marknaderna. Att erbjuda tekniska konsulttjänster på den externa marknaden är inte längre kärnverksamhet för Vattenfall. Av det skälet kommer den avyttrade verksamheten att få bättre möjlighet att utvecklas med en ny ägare. De avyttrade enheterna omfattar cirka 360 anställda vid 22 kontor i Sverige, Norge och Storbritannien, med störst närvaro på den svenska marknaden. Heikki Malinen, VD och koncernchef Pöyry: ”Vi är mycket nöjda över att få välkomna Vattenfalls experter till Pöyry. Vattenfall har mångårig erfarenhet av teknikkonsulting och att implementera projekt i energibranschen. Med Vattenfalls expertis som en del av Pöyry kan vi nu tillsammans erbjuda våra kunder unika lösningar inom vattenkraft, kraftvärme, elnät och förnybar energi. Denna kraftsamling kommer också att öppna upp möjligheter för gemensamma internationella projekt. För Pöyry är detta förvärv ett viktigt steg för att utöka affärerna inom energiområdet i Sverige.” Affären är villkorad av en genomförd due diligence, överenskommelse om transitionstjänster och ett slutgiltigt godkännande från respektive bolagsstyrelser. Affären beräknas vara slutförd senast i slutet av juni 2011.