Nyhet | 2009-09-27 | 10:00

Demonstrationen vid Amagerverket kommenteras

Under helgen samlades ett tusental miljödemonstranter utanför Amagerverket i Köpenhamn. Vattenfall kommenterar att, precis som demonstranterna, anser vi att utsläppen av koldioxid måste minskas kraftigt och att klimatförändringarna måste tas på allvar. Därför var Vattenfall den första energiproducenten i Europa som offentliggjorde exakt vilket år man satt upp som mål att vara CO2-neutralt, nämligen 2050. Vattenfall för gärna en dialog, men motsätter sig all slags fysisk konfrontation och ockupation av företagets produktionsanläggningar. Vattenfall har ett åtagande att tillhandahålla alla våra kunder el och värme, och vi anser att de personer som försöker hindra oss från att fullfölja vårt åtagande agerar oansvarigt.