Nyhet | 2008-01-07 | 13:30

”Den tysta kunskapen” överförs mellan generationerna i unikt projekt

Många anställda på Ringhals har specialkunskaper som de är ensamma om, erfarenheter från ett långt arbetsliv på kraftverket. I ett unikt projekt tillsammans med Göteborgs universitet tas nu deras kunskaper till vara.

– Vi måste rädda den ”tysta kunskapen” och föra över den till nya medarbetare, säger Lars Nylander, chef för mekaniskt underhåll på Ringhals.

– Vi måste ta vara på den stora mängden specialkunskaper som våra medarbetare har, innan de går i pension, och föra över den till nyanställda, säger Jonas Eriksson och Lars Nylander på Ringhals, som skapat en unik modell för detta tillsammans med Göteborgs universitet.
Foto: JS media

– Vi måste ta vara på den stora mängden specialkunskaper som våra medarbetare har, innan de går i pension, och föra över den till nyanställda, säger Jonas Eriksson och Lars Nylander på Ringhals, som skapat en unik modell för detta tillsammans med Göteborgs universitet.
Foto: JS media

Tillsammans med arbetsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet har Ringhals tagit fram en modell för hur detta ska gå till. Modellen prövas på tolv utvalda medarbetare med nyckelkompetens på Ringhals underhållsavdelning. Sammanlagt har de 422 års erfarenhet i bagaget att dela med sig av.

Locka fram outtalad kunskap

Något förenklat går det ut på att medarbetaren under tre månader, tillsammans med sin chef, först väljer ut sin efterträdare. Vilken sedan ska handledas under ett år framåt. Och då handlar det inte bara om ”att gå bredvid” i traditionell bemärkelse.

– Man måste arbeta nära varandra hela tiden. Den yngre måste tränas att fråga och handledaren att alltid berätta om hur han tänker, varför han gör det han gör. Det gäller att locka fram kunskap som för handledaren är så självklar att den inte ens skänks en tanke, förklarar Mats Eriksson, universitetslektor i pedagogik, som utvecklat grundstommen i modellen.

Bygger på muntlig tradition

Om både personkemi och kompetens stämmer är mycket vunnet. Likheter finns med forna tiders överföring via muntlig tradition mellan generationerna.

– Skillnaden är att det nu måste gå mycket snabbare och därför krävs ett systematiskt program för att det ska fungera, säger Mats Eriksson.

Så vitt han känner till finns inget liknande som idag prövats av andra branscher.

– Nej, detta är rätt unikt, vi har skapat modellen utifrån en kombination av olika tekniker och metoder just för Ringhals, säger han.

Stor generationsväxling

Om utvärderingen i slutet av nästa år faller väl ut kan arbetssättet även användas inom andra avdelningar på Ringhals, tror Mats Eriksson. Vilket kan komma att behövas eftersom 100 medarbetare med specialkompetens redan identifierats bland dem som går i pension fram till 2010.

– Vi måste se till att kunskapen behålls inom kritiska områden, ju färre som har kunskap inom ett visst område desto viktigare blir att ta vara på den, säger Jonas Eriksson, tillförordnad personalchef.

Mer information

Till år 2010 kommer Ringhals att rekrytera 300 nya medarbetare.
Så är det att jobba på Ringhals
Sök lediga jobb