Nyhet | 2008-09-11 | 11:18

Det blir fjärrvärme i Gamla Stenbäcken till våren 2009

Fjärrvärme är ett bekvämt och för miljön skonsamt sätt att få värme på - därför vill vi gärna bygga ut och leverera till fler. Vi har äntligen fått klartecken att starta utbyggnaden av fjärrvärme i området Gamla Stenbäcken i Kalix. Utbyggnaden kommer att ske under våren 2009.

Anledningen till att beslutet har dröjt är att vi först inte riktigt nådde ända fram när det gäller antal intresseanmälningar. Vi har arbetat under våren och sommaren med att öka intresset och nu har vi fått in tillräckligt många anmälningar.

Vi kommer våren 2009 att koppla in 36 kunder utmed gatorna:

  • Tjäderstigen
  • Älvdalsvägen, mellan Tjäderstigen och Orrstigen
  • Orrstigen, mellan Parkbältesgatan och Skogsbackastigen
  • Järpstigen
  • Ripstigen

Det som händer nu är att vi kommer att göra en upphandling av entreprenörer och efter det gör vi en tidplan för arbetet och tar kontakt med alla kunder för att planera rördragning, både på tomten och i huset.

Har du frågor, kontakta Anna Zerpe, 070-620 16 33.