Nyhet | 2013-02-01 | 08:30

Dialog inledd om ersättningsreaktorer

Samtal med kommunen är en naturlig del av Vattenfalls analysarbete kring ersättningsreaktorer. Det är ett av många steg i en lång process, innan det eventuellt kan bli aktuellt att fatta konkreta beslut om att ersätta dagens reaktorer med nya.

Mats Ladeborn, ansvarig för kärnkraftsutveckling på Vattenfall, kommer i början av februari att träffa kommunala representanter i Varberg, något som uppmärksammats i lokal media. 

– Det är en del av vårt analysarbete. Idag finns inte några beslut om ersättningsreaktorer, utan samtalen är en del av en lång process, säger Mats Ladeborn.

I och med Vattenfalls ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i somras om tillstånd att ersätta kärnkraft med ny kärnkraft gick analysarbetet om eventuella ersättningsreaktorer in i en mer intensiv fas. Vattenfall är i början av en omfattande process med många steg som sträcker sig år framöver. Något beslut kan komma först om 8-10 år. Analyserna av förutsättningarna för kärnkraft måste sedan övergå i mer konkreta ansökningar och tillståndsprocesser.

– Vi har som sagt inga konkreta planer på byggande av ersättningsreaktorer. Alla investeringar vi gör, vilket kraftslag det än handlar om måste också vara lönsamma och grundas på ett gediget beslutsunderlag. Samtalen med Varberg kommun som vi planerar att ha i februari är en del av analyserna och hjälper oss att skapa en helhetsbild. Vi kommer att lyssna på vad de har för långsiktig planering när det gäller den kommunala översiktsplanen. Detta är ett av många möten som vi kommer att ha för att kunna färdigställa vår analys, säger Mats Ladeborn.

Samtal med ett flertal intressenter i Varbergs och Östhammars kommuner har förts tidigare med syftet att berätta om Vattenfalls analysarbete.

– Vi har en öppen och transparant process där vi är måna om att intressenterna får så god och omfattande information som möjligt om vårt analysarbete, säger Mats Ladeborn.

Läs mer
Vattenfall undersöker förutsättningar för investeringar i ersätningsreaktorer, pressmeddelande 2012-07-31